Havenloods, 27 oktober 2004

 

Protest tegen sloopplannen in Nieuw Crooswijk

CROOSWIJK - De Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC) en de Socialistische Partij (SP) hebben dinsdagmiddag in Klein Trapezium een protest­bijeen­komst tegen de sloopplannen in Nieuw Crooswijk gehouden. 

De FBNC is faliekant tegen het plan om 1800 van de 2100 voornamelijk sociale huurwoningen te slopen. De woningen moeten plaatsmaken voor voornamelijk (middel)dure koopwoningen. Secretaris van het FBNC Willem de Kovel: “Wij willen deze belachelijke sloopplannen voorkomen en zoveel mogelijk bewoners betrekken bij de protesten hiertegen. Ook proberen we zoveel mogelijk medestanders te vinden in de politiek en van deskundigen op bouwgebied.”

      Theo Cornelissen, gemeenteraadslid voor de SP: “Op ons verzoek brengt binnenkort de raadscommissie een bezoek aan de wijk zodat de raadsleden met eigen ogen zien dat de bewoners dit niet willen.” De bijeenkomst vond plaats op een binnenplaats in Klein Trape­zium, dat als de sloopplannen definitief doorgaan als eerste tegen de grond zal gaan. Ruim honderd mensen, variërend van oudere Crooswijkers tot spelende schoolkinderen, waren ter plaatse. Onder begeleiding van enkele trompettisten werd soms heftig en emotioneel geageerd tegen de sloopplannen.

      Wie door Nieuw Crooswijk loopt kan het onmogelijk ontgaan dat de sloopplannen op veel verzet stuiten. Bij veel woningen hangen posters met uiteenlopende protestleuzen voor de ramen. “Wij gaan hier pas weg als de hoogste rechter besloten heeft dat we eruit moeten, eerder niet”, was dinsdag een veelgehoorde uitspraak. Velen vinden het te gek voor woorden en pure kapitaalvernietiging dat voor hun huizen ‑ die vijftien jaar geleden nog voor veel geld zijn gerenoveerd ‑ nu het einde dreigt. Volgens veel bewoners en een bouwteam van de SP, dat de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan heeft en veel woningen geïnspecteerd heeft, verkeren veel woningen die door de sloophamer getroffen dreigen te worden nog in goede staat. Zij voeren aan dat het doel van de renovatie dat de woningen weer veertig jaar mee zouden kunnen nog alleszins haalbaar is.

      Een ander pijnpunt is de ‘gebrekkige’ en ‘leugen­achtige’ voorlichting die het WBR, de woningcorporatie die het grootste gedeelte van de woningen beheert, volgens de bewoners gegeven zou hebben. Zo zou het WBR aan de bewoners voor hebben willen spiegelen dat het definitieve besluit om te slopen al genomen is. Daardoor zou er voor de bewoners niks anders opzitten dan een andere woning te accepteren. Ook de zogenoemde terugkeergarantie gaat er bij veel bewoners niet in. “Je maakt mij niet wijs dat voor alle mensen die hun woning uit moeten, hier in de buurt, het liefst in Crooswijk, nieuwe woonruimte beschikbaar is”, aldus een boze Crooswijker.

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk