Beheerder aanmelden

Crooswijk Nieuws
Laatst gewijzigd: 22 september 2011


Zoeken op de site van de FBNC powered by FreeFind

Lees hier de statuten van de FBNC PDF (PDF formaat, 57kB)

Sympathisant worden?      Fijn Stof      Protestkaartenactie

Foto's van de woningen die dankzij het "Masterplan" gesloopt dreigen te worden

Nieuwsbrief nr. 23 (sept. 2011)      Commissie van Wijzen ondersteunt de Nieuw Crooswijkers

<< Vorige (1) 15 16 17 18 19 
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/www.crooswijk.com/www/Pagina/Nieuws/functions.php on line 167
(21) Volgende >> 


Bouwen lastiger door milieu-eisen 
(6 april 2005: Rotterdams Dagblad)

Den Haag - De aanleg van snelwegen en bedrijventerreinen dreigt de komende jaren onmogelijk te worden. De Raad van State heeft gisteren bepaald dat de overheden zich moetent houden aan de Europese regels die luchtvervuiling moeten tegengaan: Staatssecretaris Van Geel van Milieu dacht die regels te kunnen omzeilen door de eisen voor lucht­kwaliteit bij bouwprojecten te versoepelen, maar de Raad van State steekt daar een stokje voor.
Lees verder >>

Brief van de FBNC aan de leden van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk 
(31 maart 2005: FBNC)

Betreft: Voorgenomen sloop van de woningen Rakstraat 29 t/m 43
Uit bijgevoegde brief blijkt dat het WBR het voornemen heeft opgevat om in Nieuw Croos­wijk de panden Rakstraat 29 tot en met 43 te slopen. In het contact met de huidige bewoners hanteert het WBR hierbij de term ‘sloop­besluit’. Volgens de FBNC is dat voorbarig. Het deel­gemeente­bestuur neemt immers pas een sloop­besluit nadat dS+V dien­aan­gaande heeft geadviseerd.
Lees verder >>
Brief van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk aan de FBNC (4 mei 2005)

Brief van de FBNC aan de leden van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk 
(31 maart 2005: FBNC)

Betreft: Gedeeltelijke sloop van het ‘Klein Trapezium’, het woon­blok omsloten door Boezem­laan, Nieuwe Croos­wijkse­weg, Couwael­straat en Paradijs­laan.
De FBNC is van mening dat het ongewenst is dat het deelgemeentebestuur de voor­genomen sloop goed­keurt en wel op grond van de volgende overwegingen:
Lees verder >>

‘Het masterplan wil problemen oplossen die er niet zijn’ 
(maart 2005: Woonbondig)

'Nieuwe bewoners met hogere inkomens van harte welkom, maar niet ten koste van de huidige bewoners!'. Dat is de boodschap die de Federatie Bewoners­comités Nieuw Crooswijk (FBNC) op haar website www.crooswijk.com nadrukkelijk onder de aandacht brengt. In het inmiddels door de Rotterdamse gemeenteraad aangenomen Masterplan Nieuw Crooswijk zou sloop van 1.800 van de in totaal 2.100 woningen noodzakelijk zijn om de buurt er weer bovenop te helpen.
Lees verder >>

Uitnodiging: Laat U niet gek maken! 
(30 maart 2005: Leefbaar Rotterdam - Ronald Sørensen)

Ronald Sørensen zal uitleggen hoe het mogelijk is dat een gezin met twee kinderen, met een netto-inkomen van € 1500 per maand (geen "scheefwoner"), per saldo slechts € 25 méér zal betalen voor de nieuwe woning. De maandelijkse huur gaat ongeveer € 150 omhoog terwijl het gezin geen recht heeft op huursubsidie. Gaat Leefbaar Rotterdam zich garant stellen voor elke euro (per saldo) boven de € 25? In dit geval € 1500 per jaar!
Wanneer: woensdag 30 maart, 19.30 uur
Waar: De Tamboer, Pijperstraat 37
Lees verder >>
Leefbaar Crooswijk (2 april 2005: Weblog Theo Cornelissen - SP)
Een groot traan verhaal... (31 maart 2005: Weblog Oud Crooswijk West)
Nieuw Crooswijk (31 maart 2005: Ronald Sørensen - Leefbaar Rotterdam)
Deportatie in Crooswijk? (29 maart 2005: Weblog Oud Crooswijk West)

SP-statenfractie op bezoek in Nieuw Crooswijk 
(29 maart 2005: Persbericht SP)

Op uitnodiging van de Federatie Bewoners Nieuw Crooswijk komen de Zuid-Hollandse Statenleden van de SP aanstaande woensdagmiddag op bezoek in Nieuw Crooswijk. De wijk wordt met sloop bedreigd, maar de bewonersorganisatie verzet zich ertegen. Ook de lokale SP heeft zich meermalen ingezet vóór renovatie en tegen sloop. Het plan zal ook in de Provinciale Staten behandeld moeten worden, omdat er een bestemmingsplanwijziging nodig is. Reden voor de SP-statenleden om zelf de situatie te komen bekijken, al wilden de andere statenleden niet mee.
Lees verder >>

Wijk scheidt zich af van Rotterdam 
(23 maart 2005: Algemeen Dagblad)

Als ludiek protest tegen de plannen voor hun wijk gaan de bewoners van Nieuw Crooswijk zich afscheiden van Rotterdam. Zij stichten de zelfstandige gemeente Nieuw Crooswijk, waarvan Manuel Kneepkens van de Stadspartij waarnemend burgermeester wordt. Raadsleden die zich eerder tegen de plannen van Nieuw Crooswijk hebben uitgesproken, worden uitgeroepen tot ereburger. Kneepkens zal vanmiddag het nieuwe plaatsnaambord onthullen aan de kop van het Klein Trapezium, op de hoek van de Boezemlaan en de Boezemstraat.
Lees verder >>
Nieuw Crooswijk scheidt zich af (30 maart 2005: De Maasstad)
'Slopen die ouwe teringzooi, en een beetje snel!' (24 maart 2005: De Volkskrant)
Nieuw Crooswijk scheidt zich af (24 maart 2005: Rotterdams Dagblad)
Waarnemend Loco Burgemeester van Nieuw Crooswijk (24 maart 2005: Weblog Theo Cornelissen - SP)
Meer over Croosraad... (24 maart 2005: Manuel Kneepkens - Stadspartij)
Een waarnemend burgemeester en 7 ereburgers (26 maart 2005: Weblog Oud Crooswijk West)
Fotoreportage onthulling plaatsnaambord "Gemeente Nieuw Crooswijk" (23 maart 2005: JKFoto)

Een goed huis is na 50 jaar niet afgeschreven 
(18 maart 2005: Cobouw)

Dat huizen oud zijn vindt directeur René Scherpenisse van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) geen nadeel. “In de ogen van corporaties mogen woningen misschien na vijftig jaar zijn afgeschreven, een goed huis kan daarna nog wel honderd jaar, of langer, mee.
Lees verder >>

Huurbeleid wringt zich langs Kamer 
(8 maart 2005: ANP)

DEN HAAG - Minister Dekker van VROM kan verder met de uitwerking van haar huurplannen. Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en D66 blijft met een paar kanttekeningen achter het ,,evenwichtige'' voorstel staan. De oppositie volhardt in haar verzet en weigert goedkeuring.
Lees verder >>

Huurbeleid minister Dekker stimuleert koopwens, maar kopen is vaak te duur 
(3 maart 2005: Persbericht Onderzoeksinstituut OTB - Corpovenista)

Onderzoeksinstituut OTB erkent effecten modernisering huurbeleid op stedelijke vernieuwing
Het door minister Dekker voorgestelde huurbeleid stimuleert de koopwens van huurders met een middeninkomen, maar een koopwoning zal slechts bereikbaar zijn voor de hogere inkomensgroepen. Het huurbeleid van minister Dekker lijkt bovendien niet tot meer doorstroming binnen de huursector te leiden.
Lees verder >>
Eindrapport "Huurbeleid en stedelijke vernieuwing" (PDF-formaat 852 kB)

Kuyt en Castelen openen Cruyff Court Oranje Veld in Rotterdam 
(25 februari 2005: Rotterdam Sportjaar 2005)

De "Rotterdamse" internationals Dirk Kuyt en Romeo Castelen openen vrijdagmiddag 25 februari officieel het eerste Cruyff Court Oranje Veld in Crooswijk. Het Cruyff Court Oranje Veld, in feite een moderne invulling van het aloude trapveldje dat vroeger in vrijwel iedere buurt of wijk te vinden was, ligt op het Schuttersveld, op een steenworp afstand van de historische plaats waar Oranjes eerste thuisinterland tegen België op 14 mei 1905 werd gespeeld.
Lees verder >>
Voetbalveld versus hockeyveld (26 februari 2005: Rotterdams Dagblad)
Protest bewoners Nieuw Crooswijk (26 februari 2005: Nieuws RTV Rijnmond)
Fotoreportage opening Oranje Veld (25 februari 2005: JKFoto)

‘Huizen zijn tienduizenden euro’s te duur’ 
(25 februari 2005: Algemeen Dagblad - Zembla)

Nederlanders betalen tienduizenden euro’s te veel voor een woonhuis. De kunst­matige schaarste aan bouwgrond, grondspeculatie en het ruimtelijk beleid van de laatste decennia drijven de prijs buitensporig op. Het houdt bovendien de krapte op de woningmarkt in stand.
Lees verder >>

Gemengde reacties na akkoord over Masterplan 
(24 februari 2005: De Havenloods)

‘Mij maken ze niet bang. Het gebeurt niet.’
De gemeenteraad is om en dus is het nog slechts een kwestie van tijd voor de eerste huizen in Nieuw Crooswijk in het kader van de herstructurering plat zullen gaan. Wie tegen is, zoekt zijn heil in acties die vertraging opleveren of weigert te verhuizen. “Mij krijgen ze niet weg, al halen ze de rechter erbij.”
Lees verder >>

Bewoners winnen in Geuzenveld 
(24 februari 2005: SP)

De bewoners van buurt 5 in Geuzenveld hebben de sloop van hun woningen weten te voorkomen. Tegenover de sloopplannen van het stadsdeel en de corporatie “Far West” bestond veel protest. Waarom goede woningen slopen, zo vroegen de bewoners zich af.
Lees verder >>

Van Geel wil stofnorm voor bouwprojecten versoepelen 
(23 februari 2005: Parool)

Mede naar aanleiding van de afkeuring door de Raad van State van de bouwplannen op het Stationseiland, wil staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) dat het rijk de eisen aan lucht­kwaliteit versoepelt. Provincies en gemeenten hoeven bij bouwprojecten voortaan niet meer onder alle omstandigheden te voldoen aan de normen voor roet en fijn stof.
Lees verder >>

<< Vorige (1) 15 16 17 18 19 
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/www.crooswijk.com/www/Pagina/Nieuws/functions.php on line 167
(21) Volgende >> 

Crooswijk Nieuws: 24 november 2003 t/m 30 september 2004 (klik hier)

Wetenschappelijke onderzoeksrapporten


Powered by Flat News Article v1.0

Copyright 2005 - 2006, Raymond Dam.