Beheerder aanmelden

Crooswijk Nieuws
Laatst gewijzigd: 22 september 2011


Zoeken op de site van de FBNC powered by FreeFind

Lees hier de statuten van de FBNC PDF (PDF formaat, 57kB)

Sympathisant worden?      Fijn Stof      Protestkaartenactie

Foto's van de woningen die dankzij het "Masterplan" gesloopt dreigen te worden

Nieuwsbrief nr. 23 (sept. 2011)      Commissie van Wijzen ondersteunt de Nieuw Crooswijkers

<< Vorige (1) 17 18 19 20 
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/www.crooswijk.com/www/Pagina/Nieuws/functions.php on line 167
(21) Volgende 


Bewoners laten met “Commissie van Wijzen” hun spier­ballen zien 
(1 februari 2005: De Ster)

De ‘Commissie van Wijzen’ was zeer stellig in haar oordeel over de plannen van de OntwikkelingsCombinatie Nieuw Crooswijk (een samenwerkings­verband tussen huiseigenaar WBR, projectontwikkelaar Proper Stok en aan­nemer ERA Bouw). “De wijze van aanpak lijkt nergens op”, “Het is schokkend dat er geen keiharde argumentatie is” en “De lokale democratie is in gevaar.”
Lees verder >>
Krantenknipsel (De Ster)
Commissie van Wijzen laat geen spaan heel van Masterplan (3 februari 2005: De Havenloods)

Brief van de FBNC aan alle leden van de gemeenteraad 
(30 januari 2005: FBNC)

Een project als dit Masterplan – met een budget van meer dan € 450 miljoen – vereist een meer dan zorg­vuldig besluit­vormings­proces. De haast die de wet­houder, het WBR, Proper-Stok Woningen en ERA Bouw menen te moeten betrachten is vol­strekt onnodig en bovendien riskant. De Betuwelijn heeft ons recen­te­lijk nog geleerd dat “bezint eer ge begint” een spreek­woord is, dat aan actualiteit nog steeds niet heeft ingeboet. Veel te gemakkelijk, veel te vroeg en veel te vaak wordt er geconcludeerd, dat er geen weg terug zou zijn: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”
Lees verder >>

‘We wonen hier pas drie generaties’ 
(29 januari 2005: NRC Handelsblad)

Wil en Kees van Zessen wonen al 33 jaar aan de Boezemlaan in Nieuw Crooswijk in Rotterdam. Wil van Zessen (57) is geboren aan de Boezemlaan. Als ze voor het woonblok staat waar haar benedenwoning deel van uitmaakt, kan ze haar geboorte­huis aanwijzen: “In hetzelfde blok, maar dan meer naar rechts: dáár, op de tweede verdieping.”
Haar moeder is intussen verhuisd. Die woont nu een paar blokken verderop. Vanaf dezelfde plek voor haar huis kan ze ook dat huis aanwijzen. Wil van Zessen bezoekt haar moeder een paar keer per dag. Om vijf uur middags brengt ze haar het warme eten.
Lees verder >>
Krantenknipsel (PDF-formaat, 295 kB)
Vernieuwing stadswijk(29 januari 2005: NRC Handelsblad)

Crooswijk wordt sloopwijk 
(29 januari 2005: Reformatorisch Dagblad)

De Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk is het daarmee eens. “Slopen waar nodig, renovatie waar mogelijk, is ons motto”, aldus secretaris drs.ir. W.F. de Kovel. De belangen­groep vertegenwoordigt zeven bewonersverbanden. De federatie noemt het terecht dat woningen die bouwvallig zijn, worden gesloopt. Volgens de bewonerscomités verkeert het leeuwen­deel van de huizen echter in prima staat. “De huidige woningen moeten plaatsmaken voor grotendeels middeldure en dure koopwoningen die de meeste van de Crooswijkse bewoners niet kunnen betalen. Families die soms al generaties lang in Nieuw Crooswijk wonen, zijn hierdoor straks gedwongen hun vertrouwde wijk te verlaten. De sterke sociale samenhang van de wijk wordt daarmee ook gesloopt.”
Lees verder >>

Bouwen voor rijken tast oude wijken aan 
(28 januari 2005: Hans Teerds - Trouw)

Hans Teerds is architect, stedenbouwkundige en onderzoeker aan de TU Delft.
Het huidige Crooswijk is echter ook een mooie wijk in Rotterdam. De wijk ligt ingeklemd tussen twee prachtige begraafplaatsen en de Rotte, waarlangs het mooi wandelen is. De bewoners wonen er met plezier. De woningen zijn niet slecht: in het verleden zijn ze goed gerenoveerd. Ze zien er trouwens ook mooi uit: bijna on-Rotterdams met van die Amster­damse School-details. De tegeltableaus in het trappenhuis, de versierde leuningen, de ver­schil­lende metselverbanden geven de blokken een fijnzinnig karakter. De wijk is ook echt stedelijk: diversiteit aan functies (wonen, bedrijvigheid en winkels) en van bevolkings­samen­stelling, een vermenging van oude en nieuwe bebouwing, best bereikbaar en dichtbij het centrum. Een wijk met toekomst, lijkt mij.
Lees verder >>

Agenda voor de openbare overlegvergadering 
(26 januari 2005: Commissie voor Wijken en Buitenruimte)

Ter advisering aan de gemeenteraad. Het werkbezoek aan Nieuw Crooswijk en de ontvangen stukken zullen dienen als informatiebron. Het agendapunt wordt geopend met een presentatie door de wethouder. DE vertegenwoordigers van de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk hebben zich aangemeld om bij dit onderwerp te komen inspreken.
Lees verder >>
Nieuw Crooswijk vraagt om uitstel besluit sloopplannen (26 januari 2005: Rotterdams Dagblad)
‘Redelijk schokkend’ (1 februari 2005: De Ster)
Federatie heeft meer dan 900 handtekeningen (2 februari 2005: Maasstad)

Masterplan doelwit 
(25 januari 2005: De Ster)

Met een morrende zaal bewoners is het kwaad kersen eten, zo ondervonden de partijen achter de tafel bij voortduring. Terwijl het de bedoeling was tijdens de avond vooral te spreken over de wijze waarop de bewoners bij het verdere traject worden betrokken en de manier waarop omgegaan wordt met het herhuisvesten van huurders, bleven de aanwezigen nut en noodzaak van het Masterplan en de herstructurering aan de kaak stellen. Waarom moeten er woningen worden gesloopt die nog prima van kwaliteit zijn? Waarom moet de wijk worden aangepakt terwijl uit enquêtes blijkt dat een overgrote meerderheid van de bewoners het er prima naar zijn zin heeft?
Lees verder >>

Verhardende strijd in Nieuw Crooswijk 
(18 januari 2005: Herman Moscoviter - Rotterdams Dagblad)

Zonder op alle details te willen ingaan, dringen de vragen zich bij bosjes op: Hoe noodzakelijk is totale sloop en nieuwbouw gezien de bouwtechnische redenen (verzakkingen, lekkages, tocht, enzovoort)? Hoe noodzakelijk is het vernietigen van economisch kapitaal door een functionerende buurtwinkelstraat (Rusthoflaan) in het hart van Nieuw Crooswijk te slopen ter verbreding van die straat? Hoe vergoelijkt het WBR het te vernietigen kapitaal van de reeds gerenoveerde woningen? Hoe noodzakelijk vinden bewoners de aanpak, gezien de ouderdom van de huizen (gehorigheid, gebrek aan licht en ruimte, te weinig luxe, enzovoort)? Hoe kan het dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar de historische waarden in de wijk (terwijl er zichtbare monumenten staan)? Hoe komt het dat, ondanks deze voorgaande vragen, de beslissingen door (deel)gemeente zonder veel tegenargumenten worden gedragen?
Lees verder >>

College stelt Masterplan Nieuw Crooswijk vast 
(17 januari 2005: Persbericht gemeente Rotterdam)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Masterplan Nieuw Crooswijk vastgesteld. “Daarmee kiest het College voor een nieuwe toekomst voor Nieuw Crooswijk en de Nieuw Crooswijkers, zowel de huidige als toekomstige bewoners”. Dat zei wethouder Lucas Bolsius (Sociale Zaken, Wijken en Buitenruimte) vanmiddag bij de toelichting over plannen voor de herstructurering van deze wijk in Kralingen Crooswijk. Nu het plan door het College is vastgesteld, gaat het naar de Raad voor definitieve besluitvorming.
Lees verder >>
"Niet wijken voor de rijken" (19 januari 2005: Metro)
Foto's van de persconferentie over het Masterplan Nieuw Crooswijk (17 januari 2005: JKFoto)

Betaalbaar huis blijft woonwens nummer 1 
(14 januari 2005: NRC Handelsblad)

Nederlanders vinden de betaalbaarheid van hun woning het belang­rijkst. Dit blijkt uit de ‘Nationale VROM-enquête’ onder 8.000 Nederlanders die is gehouden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar woonwensen.
Lees verder >>

Email van de FBNC aan de Heer drs. F.M. Erkens, bestuursvoorzitter Woning Bedrijf Rotterdam 
(4 januari 2005: FBNC)

FBNC eist rechtstreeks overleg met het WBR - Overlegorgaan de Koepel blijkt nog niet te bestaan
De FBNC heeft naar aanleiding van uw brief aan het bestuur van het WOC schriftelijk gemeld - en u daarvan op de hoogte gesteld - deel te willen uitmaken maken van de Koepel. Een dwingende eis die u aan de FBNC stelde om met haar te willen over­leggen en waaraan de FBNC zich nolens volens heeft geconformeerd.
Lees verder >>
Email aan de fractievoorzitters in de Rotterdamse gemeenteraad (5 januari 2005: FBNC)
Crooswijkers blijven strijden (10 januari 2005: Metro)
Frans Erkens: Huurders en politiek moeten meer invloed hebben op corporaties (6 januari 2005: RD)
Het WBR heeft de eis van de FBNC ingewilligd

Brief van de FBNC aan de fractievoorzitters in de Rotterdamse gemeenteraad 
(3 januari 2005: FBNC)

Betreft: Besluitvorming Masterplan Nieuw Crooswijk
Lees verder >>
Reactie van Manuel Kneepkens (4 januari 2005: Stadspartij)
Reactie van Ronald Sörensen (4 januari 2005: Leefbaar Rotterdam)
Ontvangstbevestiging Harm van den Born (4 januari 2005: CDA)

Eerste "vluchtelingenkamp" voor stadsnomaden wordt 29 december geopend 
(23 december 2004: Persbericht)

Vanaf woensdag 29 december aanstaande heeft Rotterdam haar eerste vluchtelingenkamp voor stadsnomaden. Nieuw Crooswijk wil haar stadsnomaden namelijk op gaan vangen in de eigen wijk. Nieuw Crooswijkse stadsnomaden die als gevolg van de massale sloop van betaalbare woningen in hun wijk door de stad moeten gaan trekken. Een trek van de ene betaalbare (sloop)woning naar de andere betaalbare (sloop)woning.
Lees verder >>
Video - Bewoners Nieuw Crooswijk protesteren tegen sloop (29 december 2004: TV Rijnmond)
U moet RealPlayer geïnstalleerd hebben om de video van TV Rijnmond te bekijken
Download hier de gratis RealPlayer
Video - Rotterdam sloopt prima woningen (29 december 2004: RTL Editie NL)
Protest tegen sloop in Crooswijk (30 december 2004: NRC Handelsblad)
Ik wil gewoon een goedkoop huis in Nieuw Crooswijk (30 december 2004: Rotterdams Dagblad)
Bewoners protesteren tegen sloopplannen (29 december 2004: Maasstad)
Tentenkamp tegen sloop Nieuw Crooswijk (30 december 2004: Metro)
Slapeloze nachten in Crooswijk (31 december 2004: Algemeen Dagblad)
Nieuw Crooswijk protesteert (4 januari 2005: De Ster)
SP-Kamerlid Krista van Velzen bezoekt vluchtelingenkamp stadsnomaden (29 december 2004: SP)
Fotoreportage van het vluchtelingenkamp voor stadsnomaden (29 december 2004: JKFoto)

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer T.S.J. Cornelissen 
(21 december 2004: College van B&W)

Betreft: Bouwhistorisch onderzoek inzake Nieuw Crooswijk.
Wij zullen geen uitgebreid bouwhistorisch onderzoek instellen naar alle wooncomplexen in Nieuw Crooswijk.
Lees verder >>
WBR wil woonblok met hoge architectonische waarde slopen.

Brief van BNA-architect Andries van Wijngaarden aan de PvdA-fractie van de gemeenteraad 
(16 december 2004: Van Wijngaarden Architecten)

Dit masterplan oogt professioneel en is onmiskenbaar door deskundige ontwerpers en ontwik­ke­laars tot stand gekomen. Het zou goed passen in een Vinex-locatie als de Leidsche Rijn. Het is echter ten enenmale ongeschikt om een bestaand stadsdeel als Nieuw Croos­wijk te reconstrueren. Dit nog afgezien van de enorme kapitaal­vernietiging en de vermijd­bare belasting van het milieu als­mede de vernietiging van de aanwezige sociale structuur.
Lees verder >>

<< Vorige (1) 17 18 19 20 
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/doc/www.crooswijk.com/www/Pagina/Nieuws/functions.php on line 167
(21) Volgende 

Crooswijk Nieuws: 24 november 2003 t/m 30 september 2004 (klik hier)

Wetenschappelijke onderzoeksrapporten


Powered by Flat News Article v1.0

Copyright 2005 - 2006, Raymond Dam.