Enquête

Deze enquête is bedoeld om de mening te peilen van alle Nieuw Crooswijkers over de voorgenomen reconstructie van hun wijk

Klik op het antwoord dat het beste aansluit bij uw persoonlijke mening.
Na het invullen van de enquête moet u op verzenden drukken (onderaan de pagina).
Met de TAB toets gaat u naar de volgende vraag.


1. Bent u tevreden over de huidige kwaliteit van uw eigen woning?
a. Ja, ik vind mijn woning van goede kwaliteit.
b. Ja, ik vind mijn woning wel van goede kwaliteit, maar er is onderhoud nodig.
c. Nee, ik vind mijn woning zo slecht van kwaliteit dat die moet worden gerenoveerd.
d. Nee, ik vind mijn woning zo slecht van kwaliteit dat die beter kan worden gesloopt.

2. Wilt u in uw huidige woning blijven wonen?
a. Ja, ik wil in mijn woning blijven wonen.
b. Ja, ik zou wel hier willen blijven wonen, maar ik ga de buurt uit om persoonlijke redenen.
          Het gaat hier om redenen, zoals het dichter willen wonen bij uw werk, uw familieleden of vrienden.
c. Ja, ik zou wel in mijn woning willen blijven wonen,
          maar ik moet verhuizen omdat ik niet langer in dit type huis kan blijven wonen.
          Het gaat hier om redenen, zoals de woning is te klein (geworden),
          ik heb een lift of benedenwoning nodig.
d. Nee, ik wil niet in deze woning blijven wonen, maar ik wil wel in deze buurt blijven wonen.
e. Nee, ik wil niet in mijn woning blijven wonen en ook niet in deze buurt.

3. Heeft u veel tijd en/of geld besteed aan het verbeteren van uw huidige huurwoning?
a. Ja, ik heb veel tijd en/of geld besteed aan mijn huurwoning. 
b. Nee, ik heb niet veel tijd en/of geld besteed aan mijn huurwoning.

4a. Heeft u familie in de buurt wonen met wie u veel contact heeft?
a. Ja, ik heb familie in de buurt met wie ik veel contact heb.
b. Nee, ik heb geen of nauwelijks familie in de buurt.

4b. Heeft u kennissen en vrienden in de buurt wonen met u veel contact heeft?
a. Ja, ik heb kennissen en vrienden in de buurt met wie ik veel contact heb.
b. Nee, ik heb nauwelijks kennissen en vrienden in de buurt.

4c. Heeft u geregeld contact met uw buren?
a. Ja, ik heb geregeld contact met mijn buren.
b. Nee, ik heb geen of nauwelijks contact met mijn buren.

4d. Doet u uw boodschappen in deze buurt?
a. Ja, ik doe veel van mijn boodschappen in deze buurt.
b. Nee, ik doe nauwelijks boodschappen in deze buurt.

5. Vindt u dit een prettige straat en/of buurt om in te wonen? 
a. Ja, ik ben tevreden over de straat en/of buurt.
b. Ja, ik ben wel tevreden, maar ik vind ook dat de straat en/of buurt achteruit gaat.
c. Nee, ik ben ontevreden over de straat en/of buurt.

6. Sinds wanneer woont u in Nieuw Crooswijk?
Ik woon sinds in Nieuw Crooswijk.

7. Sinds wanneer woont u in dit huis?
Ik woon sinds in dit huis.

8. Hoe hoog is de kale huur van uw woning?
Het gaat hierbij dus om de huur zonder de bijkomende kosten (zoals gas, licht en water) en zonder de eventuele huursubsidie mee te tellen.
Daar geef ik geen antwoord op.
De kale huur is nu per maand. 

9. Krijgt u momenteel huursubsidie?
a. Geen antwoord.
b. Ja.
c. Nee.

10. Zou u eventueel uw woning willen kopen?
a. Ja, ik wil mijn woning wel kopen.
b. Ja, ik wil misschien mijn woning kopen.
c. Nee, ik wil mijn woning niet kopen.

11. Zou u eventueel een bestaande woning in deze buurt willen kopen?
a. Ja, ik zou wel een bestaande woning in deze buurt willen kopen.
b. Nee, ik wil niet een bestaande woning in deze buurt kopen.

12. Weet u dat het plan van het WBR om 1.800 van de 2.100 woningen in de buurt te slopen alleen nog maar een plan van het WBR is en dat er nog helemaal niets definitief vastligt? 
Het gaat hier om besluiten zoals het Sloopbesluit, het Bestemmingsplan en het Bouwbesluit.
a. Ja.
b. Nee.

13. Het WBR zegt dat u uitvoerig bent geïnformeerd. Bent u het daar mee eens?
b. Ja.
a. Nee.
c. Gaat wel.


14. Heeft u nog persoonlijke op- en aanmerkingen?
a. Ja, 

         
b. Nee.
Hierbij verklaar ik dat de in dit formulier genoteerde antwoorden overeenkomen met mijn mening.


Naam en voorletters:                

Straat + huisnummer:               

Postcode      :                              

Emailadres   :                              * Sloop, waar nodig. 

* Renovatie, waar mogelijk.

* Bouwen, vooral voor de huidige Nieuw Crooswijkers.

* Nieuwe bewoners met hogere inkomens van harte welkom, maar niet ten koste van de huidige bewoners.Ja, ik ondersteun het initiatief van de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk. 

Nee, ik ondersteun het initiatief van de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk niet. 

 

*Controleer of u alle vragen heeft ingevuld. 

*Klik daarna op verzenden.Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk