Vrijwel heel Nieuw Crooswijk gaat plat

Door Edwin Cornelisse

 

Rotterdam _ Meer groen, ruimere straten en véél sociale woningbouw. Dat is de toekomst voor Nieuw Crooswijk. De wijk in het noorden van Rotterdam staat aan de vooravond van een sloop- en bouwgolf. Op vier woonblokjes na gaat de gehele wijk plat. Een operatie die nog groter is dan de sloop en nieuwbouw in een deelgemeente als Hoogvliet.

In totaal 1800 van de 2100 woningen verdwijnen (te beginnen eind dit jaar) om plaats te maken voor nieuwbouw (die in 2006 moet verrijzen). Hiermee wordt Nieuw Crooswijk de grootste binnenstedelijke sloop- en bouwput van ons land.

Het concept stedenbouwkundig Masterplan voor Nieuw Crooswijk van Bureau West 8 wordt vandaag gepresenteerd en daamee is voor de bewoners van de verpauperde wijk eindelijk meer duidelijkheid over hun toekomst.

Ze krijgen tot 16 maart de gelegenheid te reageren op de plannen van het Woningbedrijf Rotterdam (WBR). De corporatie is eigenaar van 95 procent van de woningen in het gebied.

De huidige nieuwbouw aan de Rusthoflaan en op de kop van de Kerkhoflaan en de noordkant van de Paradijslaan, samen 250 huizen, blijft gespaard bij de sloopoperatie. Alle andere woningen in de wijk gaan tegen de grond en op de vrijgekomen grond worden 1800 nieuwe huizen neergezet.

De aanzet tot de vernieuwing van de wijk wordt gegeven bij het blok aan de Boezemlaan, pal naast de huidige busremise, en bij het Paradijsplein waar een schoolgebouw moet komen.

Behalve koopwoningen in de middeldure en dure sector komen er in Nieuw Crooswijk 450 sociale huurwoningen. Samen met de 250 huizen die worden gespaard komt het aantal huizen in de sociale sector in Nieuw Crooswijk dan op 700: eenderde van het totale aantal huizen in de nieuwe wijk. Nu ligt het percentage op 95 procent.

In deze eenzijdige opbouw van de wijk ligt, samen met de zeer slechte bouwkundige staat van de panden, de reden voor de grootschalige sloop van de wijk. De funderingen zijn slecht, de straten kaal, donker en nauw, de woningen klein en er is voor de kinderen in de wijk bijna geen speelgelegenheid.

 

Het aantal goedkope huurwoningen dat in Nieuw Crooswijk wordt gebouwd is fors lager dan het percentage dat er nu is te vinden. Maar volgens corporatie en deelgemeente moet het eenzijdige woningbestand worden doorbroken om een gezonde en gevarieerde leefomgeving te krijgen.

Het aantal sociale huurwoningen is echter fors hoger vergeleken met andere nieuwbouwgebieden. Daar is het gemiddeld 20 procent. De WBR-koers voor Nieuw-Crooswijk gaat zelfs in tegen het Rotterdamse beleid om alleen nog maar middeldure en dure woningen te bouwen in de stad. Volgens WBR-directeur F. Erkens is dit niet toe te passen in Nieuw Crooswijk. ,,We kunnen niet in een klap rechtzetten wat veertig jaar fout is gegaan,'' zegt hij. ,,Er wonen in de wijk veel mensen met een minimuminkomen. Dat zijn onze huurders en ook voor hen willen we opkomen.''

De wijkbewoners die op 1 januari 2001 een woning huurden van het WBR krijgen van de corporatie een terugkeergarantie. Huurders die na deze periode in de wijk kwamen wonen, vissen achter het net. De corporatie heeft deze huurders bij het tekenen van het huurcontract gemeld dat het om een tijdelijk situatie gaat omdat de wijk tegen de grond gaat.

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk