Rotterdam, 6 mei 2004

SP doet eigen onderzoek naar woningen Nieuw-Crooswijk


Conclusies zijn reden voor organiseren van een openbare avond voor en door buurtbewoners

Het bouwkundig inspectieteam van de SP afdeling Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar woningen in woonblok Klein Trapezium in Nieuw-Crooswijk. Klein Trapezium is een woonblok gelegen aan de Paradijslaan, Boezemlaan en Nieuwe Crooswijkseweg. Het blok zou in 2006 als eerste gesloopt moeten worden voor de nieuwbouw van dure woningen in kader van het masterplan Nieuw-Crooswijk.

De conclusies in het rapport liegen er niet om, aldus Wijnand Rijnders van het SP-bouwinspectieteam: “Het woonblok is veertien jaar geleden nog hoogwaardig gerenoveerd en verkeert bouwkundig in goede staat. De gevel aan de Boezemlaan is zelfs een gezichtsbepalend stadsbeeld. De sloop van Klein Trapezium betekent sloop van goede woningen én van de sociale cohesie die er bestaat: bewoners hebben onderling goede contacten en er wordt veel mantelzorg verleend en ontvangen.”

Onlangs richtten een aantal bewoners van het complex het bewonerscomité Klein Trapezium op, dat zich tegen de sloop keert. Inmiddels blijkt dat er veel meer bewoners tegen de sloop van Nieuw Crooswijk zijn. Zo wordt in de flat De Lanen aan de Kerkhoflaan ook een bewonerscomité tegen sloop van een twintigtal moderne ouderenwoningen opgericht.

Daarom houdt het bewonerscomité “Klein Trapezium” in samenwerking met de SP een actieavond voor alle bewoners van Nieuw-Crooswijk. De avond vindt plaats op maandag 17 mei vanaf 19.30 in wijkgebouw de Tamboer. Het bewonerscomité en de SP zullen daar de bewoners informeren over wat het masterplan Nieuw-Crooswijk werkelijk voor hen inhoudt. Onder andere ex-Kamerlid Remi Poppe zal een toelichting geven over de massale sloopgolf van betaalbare woningen die Nederland teistert. Bewoners kunnen zich opgeven voor een inspectie van hun woning door de bouwkundigen van het SP-bouwteam.

Meer informatie:
Wijnand Rijnders, 06-22 999 554 (overdag) of 010-262 23 60 (’s avonds)

Openbare avond Nieuw-Crooswijk:
Maandag 17 mei 2004 vanaf 19.30 in wijkgebouw Tamboer, Pijperstraat 37, 3034 BG Rotterdam.
Lees meer over de openbare avond...

Lees het volledige bouwkundige rapport Klein Trapezium in PDF-formaat... (1,77 MB!)

Een papieren versie van het rapport is op aanvraag verkrijgbaar door een e-mail te sturen.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk