Rotterdam, 17 mei 2004

 

Plannen maken tegen de sloop van Nieuw Crooswijk op actie-avond.

Het is bijna acht uur in wijkgebouw de Tamboer in Crooswijk. Een grote groep Nieuw Crooswijkers zit in de grote zaal met elkaar te praten. Over de kinderen, over het weer en over de sloopplannen die het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) met hun wijk heeft.

Want daarom zijn ze hier. Het bewonerscomité Klein Trapezium heeft, samen met de SP Rotterdam, de bewoners van Nieuw Crooswijk hierheen geroepen. Om met hen te praten over de sloopplannen van het WBR. En om actieplannen te maken tégen die sloopplannen.

Na een welkomstgroet komt Jan de Groot bij de microfoon om namens het bewonerscomité Klein Trapezium te vertellen waarom zij zich hebben georganiseerd. “De woningen van het Klein Trapezium zijn 14 jaar geleden gerenoveerd om zo’n 40 of 50 te blijven staan en nu wil het WBR ze afbreken. Dat is bezopen!”

Jan krijgt groot applaus uit de zaal en Ria Lammermee, bewonerscomité De Lanen, wisselt hem af. Zij heeft namens de bewoners van flat De Lanen bezwaar aangetekend tegen de sloop. “Omdat het idioot is een flat af te breken voor een wegverbreding om er vervolgens weer een flat te bouwen. Dat is kapitaalvernietiging!”

Nadat Rieks Weerman een korte samenvatting heeft gegeven van het onderzoek van het Bouwinspectieteam van de SP, is Remi Poppe aan het woord. Hij is de gastspreker van de avond en komt vertellen over de sloopgolf die Nederland teistert.

Remi Poppe vertel t de zaal over de privatisering van de woningbouwverenigingen. Vanwege die privatisering zijn de woningbouwverenigingen niet meer geïnteresseerd in huurders en zeker niet in huurders met een wat lager inkomen. De woningbouwverenigingen willen bouwen en verkopen. Dat zie je in heel de regio, ook in Schiedam, Maassluis, Vlaardingen.

Remi vertelt verder dat professor Thomsen, een autoriteit op het gebied van woningbouw, van mening is dat renovatie van woningen vaak vele malen goedkoper is dan sloop. Met een voorbeeld geeft hij aan waarom het belangrijk is dat de bewoners zich tegen de sloop verzetten. “Stel, je bent jong, je hebt een meisje en je bent verliefd. Je wilt samenwonen. Nu is de wachtlijst 8 jaar. Als het WBR hier gaat slopen wordt de wachtlijst 13 jaar, misschien wel 15! Want jullie moeten straks allemaal naar een ander huis verhuizen! Dus deze jongenmoet eerst maar eens met zijn meisje bij zijn ouders blijven wonen. Vooroorlogse praktijken…”

Om tegen de sloop in te gaan, zegt Remi, moet je comités van bewoners vormen en zorgen dat 70% procent van de bewoners tegen de sloop zijn. In de wet staat dat er dan niet gesloopt mag worden. Organiseer je, laat van je horen bij de deelgemeente en gemeente en laat zien aan de bestuurders van deze stad dat je het er niet mee eens bent!

Zo gezegd, zo gedaan. Aan het eind van de avond ís er een bewonerscomité van Nieuw Crooswijk dat woensdag 19 mei weer samenkomt. Veel mensen hebben zich opgegeven voor een opname voor het bouwtechnisch onderzoek van het SP- bouwteam om de actie te ondersteunen. De bewoners van Nieuw Crooswijk verlaten druk pratend het pand, vast besloten deze sloopplannen tegen te houden!

Meedoen? Bel het actiecomité Nieuw Crooswijk:

Wil en Cornelis van Zessen: (010) 412 21 90

Jan en Nel de Groot: (010) 411 82 98

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk