Rotterdam, 14 juni 2004

SP-bouwteam: sloop 20 ouderenwoningen Nieuw Crooswijk onnodig

Inspectieteam concludeert: “14 jaar jonge ouderenwoningen slopen, dat is bezopen!” Het bouwinspectieteam van de SP heeft in opdracht van het bewonerscomité De Lanen een bouwkundig onderzoek gedaan naar twintig ouderenwoningen in de flat De Lanen in Nieuw Crooswijk. Deze woningen, die slechts 14 jaar geleden gebouwd zijn, zouden in het kader van het masterplan Nieuw Crooswijk gesloopt moeten worden voor nieuwbouw van dure koopwoningen.

De flat De Lanen, die gelegen is aan de Kerkhoflaan en de Boezemlaan, is volgens het SP-bouwinspectieteam in prima staat. Wijnand Rijnders van het bouwteam vertelt: “De sloop van deze twintig ouderenwoningen betekent dat zeer goede woningen zonder goede reden tegen de vlakte gaan. De huizen werden gebouwd in de tijd dat de overheid nog objectsubsidies gaf voor de bouw van sociale woningbouw. Deze subsidies worden weggegooid, omdat de woningen nog lang niet zijn afgeschreven en nog tientallen jaren meekunnen. Als de voorgenomen sloop van De Lanen en van Nieuw Crooswijk in het algemeen doorgaat, zal dit een nieuwe trend zetten in Nederland. Namelijk dat naast naoorlogse wijken ook de stadsvernieuwingswijken ten prooi gaan vallen aan de sloophamer. Wijken waarin tot tien jaar geleden veel gemeenschapgeld is geïnvesteerd.”

Het blok zou moeten wijken omdat de gevel, volgens het masterplan Nieuw Crooswijk, vier meter te ver naar voren staat. Rijnders vindt dat een zwak excuus: “Er is genoeg ruimte om de toekomstige Kerkhoflaan iets te verleggen, waardoor de woningen niet gesloopt hoeven te worden. Dat de gevel te ver naar voren zou staan is een smoes van het WBR om er dure koopwoningen neer te kunnen zetten.”

Uit onderzoek van de onlangs opgerichte Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk, waar naast het bewonerscomité De Lanen ook zes andere bewonerscomités deel van uitmaken, blijkt tevens dat het WBR de bewoners van Nieuw Crooswijk niet goed voorlicht. Rijnders: “Het WBR heeft geen sloopvergunning, het masterplan dat met veel bombarie is gepresenteerd heeft geen status en zelfs de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen moet nog opgestart worden. Toch doet het WBR het naar de bewoners toe voorkomen alsof de sloop al een voldongen feit is. Gelukkig komen steeds meer mensen erachter dat deze sloopplannen tegengehouden kunnen worden, en worden er overal bewonerscomités opgericht.”

Het comité is inmiddels gestart met een eigen enquête in de wijk, omdat ze vinden dat de informatie van het WBR niet betrouwbaar is. Binnenkort komen de eerste resultaten beschikbaar.

Meer informatie:

Wijnand Rijnders 06-22 999 554 of 010-262 23 60

Het volledige rapport is in PDF-formaat te vinden op:

www.rotterdam.sp.nl/persberichten/inspectiedelanen.pdf

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk