Nieuw-Crooswijk stuurt boze brief naar WBR

'Slopen van veel woningen is vernietiging van kapitaal en sociale structuur'

Vrijdag 25 Juni 2004
09:16 uur

De Federatie Bewonerscomités Nieuw- Crooswijk (FBNC), een bundeling van zeven bewonersgroepen, heeft een boze protestbrief gestuurd naar directeur Erkens van woningverhuurder WBR. FBNC maakt hiermee tegenover verreweg de belangrijkste onroerend-goedeigenaar in de wijk zijn ongenoegen kenbaar tegen tegen de gemeentelijke plannen om de wijk grotendeels te slopen. Vanaf 2006 gaan 1800 van de 2100 woningen tegen de vlakte. Eerder deze week liet een afvaardiging van de federatie haar stem al horen bij deelgemeente Kralingen-Crooswijk.

Dure sector

Op de kolossale kale vlakte die na de sloop zou onstaan, verrijzen woningen in de middeldure en dure sector en een park. De hele operatie is onzinnig en een schoolvoorbeeld van verspilling, vindt de FBNC. De federatie is een enquˆete begonnen onder de Crooswijkse bewoners. ,,Veel mensen beseffen nog onvoldoende dat zij straks de wijk uit moeten, omdat ze de nieuwbouw niet kunnen betalen,'' zegt FBNC-secretaris Willem de Kovel.

De federatie noemt het terecht dat woningen die bouwvallig zijn, worden gesloopt. Volgens de bewonerscomités verkeert het leeuwendeel van de huizen echter in prima staat. ,,Het slopen van goede dan wel renovabele woningen achten we een onacceptabele en verwerpelijke kapitaalvernietiging, en een vernietiging van een hechte sociale structuur,'' schrijven de inwoners aan het WBR.

Doodzonde

,,Ik woon zelf in een blok aan de Crooswijkse Bocht dat in 1986 voor veel geld is gerenoveerd. Het is doodzonde om dat te slopen'', zegt De Kovel. ,,Maar ja, projectontwikkelaars willen winst maken op dure koopflats. De gemeente ziet graag hogere inkomens in de stad en wil een soort Vinex-locatie bij het centrum maken.''

Volgens de federatie, die ongeveer tachtig bewoners vertegenwoordigt, is er straks voor de huidige Crooswijkers geen plaats meer in de wijk. ,,Dat beseffen veel mensen nog niet. En je hebt er ook bij die denken dat verzet toch niet helpt,'' aldus De Kovel. De federatie pleit voor renovatie in plaats van sloop, en wil garanties dat de huidige Crooswijkse bevolking kan blijven.

De bewoners hebben zelf bouwteams ingeschakeld om de staat van de woningen te inspecteren. Ook hebben ze de hoogste ambtenaar van het ministerie van VROM (volkshuisvesting) aangesproken, die deze week een bezoek aan Nieuw-Crooswijk bracht. Deze was niet gekomen om de staat van de wijk te inspecteren, maar om zich te oriënteren op subsidieaanvragen voor de brede school en voor de katholieke begraafplaats.

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk