Aan:
Woning­bedrijf Rotterdam WBR

De Heer drs. F.M. Erkens, bestuursvoorzitter WBR

Postbus 2.370

3000 CJ  Rotterdam

 

Van:

Federatie Bewonerscomités Nieuw Croos­wijk FBNC

Mevrouw M.I.J.A.J. Kortmann BHa, voorzitter FBNC

p/a drs.ir. W.F. de Kovel, secretaris FBNC

Crooswijksebocht 23

3034 NC  Rotterdam

 

Betreft: Uitstel van de bespreking FBNC – WBR op 12 juli 2004

 

 

Rotterdam, 12 juli 2004

 

Geachte Heer Erkens,

 

Enige dagen geleden ontving onze secretaris uw schrijven, kenmerk U 4144. U stelt hierin dat u de FBNC heeft aangeboden om op 12 juli de bezwaren van de FBNC tegen het Concept Masterplan Nieuw Crooswijk te bespreken en dat op 6 juli de FBNC heeft gemeld geen gebruik te willen maken van dit aanbod.

 

Uit de bewoording van uw reactie concludeer ik dat u van mening bent dat de FBNC niet met u wil overleggen. Dit is echter een misverstand. Daarom hecht de FBNC eraan u allereerst te melden dat zij zowel erkentelijk is voor uw uitnodiging als voor uw welwillendheid de bespreking in de avonduren te laten plaats­vinden. Echter, doordat de FBNC bestaat uit wijk­genoten die hun ‘FBNC-activiteiten’ naast hun dagelijkse werkzaamheden moeten uitvoeren, achtte de federatie de termijn waarop de bespreking zou plaatsvinden te kort. Het laatste wat de federatie wil is, dat door onvol­doende voor­bereiding van haar kant uw en haar tijd wordt verspild. U zult dit onge­twijfeld kunnen billijken

 

Binnenkort zal de FBNC dus weer contact met u opnemen voor het vaststellen van nieuwe datum voor een bespreking.

 

Ik hoop u hiermee tot genoegen te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

Maréne Kortmann

 

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk