Heel Rotterdam onder dak, uitgave van de SP, september 2004

 

De bezem moet door de oude, veelal verpauperde wijken van Rotterdam. Dat kan op twee manieren: door bestaande woningen te renoveren óf door resoluut te slopen. Dit college kiest voor sloop van betaalbare woningen ‑ de komende vijftien jaar zo’n twintigduizend ‑ en voor herbouw van luxere huizen. De SP ondersteunt mensen die niet zonder slag of stoot door sloop hun huis willen worden uitgejaagd.

Bewoners Nieuw Crooswijk in verzet tegen afbraakplannen
SP-Bouwteam: helft van de woningen in prima staat

 

Neem de wijk Nieuw-Crooswijk, een vooroorlogse wijk, zoals er meer zijn, waarvan het overgrote deel valt in de categorie ‘sociale huur’. De wijk is hecht. Veel bewoners kennen elkaar en de mantelzorg voor buurvrouw of tante bestaat nog. Een groot deel van de wijk is veertien jaar geleden hoogwaardig gerenoveerd, voor zo’n 120.000 gulden per woning: die gaan dus nog bijna dertig jaar mee.
     
Toch komt hier binnenkort de sloophamer langs: 1800 huizen zullen de komende acht jaar gesloopt worden. Volgens het WBR en de gemeente omdat de woningen slecht zijn. Van de woningen die terugkomen hebben er maar 450 een ‘bereikbare’ huur van ruim 500 euro per maand, altijd gemiddeld nog zo’n tweehonderd euro per maand meer dan de bewoners nu kwijt zijn. De andere 1350 worden (middel)dure (koop)woningen met een, voor de huidige Nieuw-Croos­wijkers onbetaalbare, netto hypotheek van 950 euro per maand.  

SP-bouwinspectieteam bewijst: ‘Groot deel woningen van de wijk zijn in prima staat’.

Volgens de SP en een groot deel van deel van de wijkbewoners is Nieuw Crooswijk helemaal niet rijp voor de sloop. De werkelijke reden voor de plannen is de wens van het WBR om deze prachtige locatie nabij de Kralingse Plas te bebouwen met huizen die veel meer opbrengen dan de huidige. Voor de zomer ondersteunde de SP de eerste bewoners om zich te organiseren in een bewonerscomité. Tegelijkertijd begon zij met het onderwerpen van de huizen in Nieuw Crooswijk aan een bouwkundig onderzoek, om een objectief beeld te krijgen van de toestand van de huizen.
     
Tientallen inspecties voerde het SP-bouwteam uit. Op basis daarvan concludeert bouw­team­lid Wijnand Rijnders : ‘Ongeveer de helft van de huizen is nieuwbouw van veertien jaar oud of hoogwaardig gerenoveerd. Alle sloop en herbouw kosten gemeente en corporaties zo’n 450 miljoen euro. Voor een fractie van dat bedrag kan het WBR de overige 700 à 800 woningen in de wijk een stevige opknapbeurt geven, en zo’n honderd tot 150 nieuwe betaal­bare woningen ter vervanging van de slechte bouwen. Dan nog blijft er geld over, bijvoor­beeld voor het aanleggen van speelgelegenheden voor de kinderen.’
     
Terwijl gemeente en WBR deden voorkomen dat de plannen al in kannen en kruiken waren, wees de SP de bewoners op hun rechten als huurder. De mensen zelf zaten ook niet stil: de bewonerscomités breidden zich uit als een olievlek over de wijk. ‘De bewoners die zich het meest verzetten tegen de sloopplannen hebben van het WBR inmiddels een mooie vervangende woning aangeboden kregen, die ze resoluut hebben geweigerd  

‘Mensen met een bovenmodaal inkomen zijn welkom, maar niet ten koste van de mensen die hier al wonen’.

Mag er dan geen enkele woning tegen de vlakte? Rijnders: ‘Tuurlijk wel. Als woningen slecht zijn, zeker. Maar het WBR heeft de woningen bij de verzelfstandiging gekrégen. Ze moet er dus zorgvuldig mee omspringen in plaats van alleen aan winst te denken.’ Voorop moet staan dat ‑ als ze willen ‑ de oorspronkelijke bewoners terugkunnen, dat daarvoor geen financiële drempels worden opgeworpen.Mogen er dan geen mensen met en bovenmodaal inkomen in de stad komen wonen? De bewonerscomités vinden dat nieuwe bewoners welkom zijn, maar niet ten koste van de mensen die hier al wonen. Bovendien, meent de SP, voor bovenmodalen wordt toch de Kop van Zuid al volgebouwd? En waarom staat daar dan zo’n groot deel van de woningen leeg? Het is toch te gek voor woorden dat je van dit college wel als caissière bij je buurtsuper mag werken, maar niet in die buurt mag wonen? Dit college wil graag rijke mensen de stad in halen, maar zou het niet en veel mooiere uitdaging zijn de armere Rotterdammers rijker te maken?

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk