Rotterdams Dagblad, 03-09-2004

 

‘WBR maakt bewoners van Nieuw Crooswijk nerveus’

 

Kralingen-Crooswijk

Het CDA in Kralingen-Crooswijk maakt zich zorgen over de manier waarop het Woning­bedrijf Rotterdam (WBR) bewoners van Nieuw Crooswijk informeert over de grootschalige plannen voor sloop en nieuwbouw. Volgens fractievoorzitter Jacques la Croix stuurt de huis­baas brieven waarin staat dat het sloopbesluit al is genomen. En dat staat volgens het CDA ‘op gespannen voet met de werkelijkheid’. Immers moeten gemeente en deelgemeente nog een officiële beslissing nemen. 

La Croix meent bovendien dat het WBR bewoners onder druk zet door hen per brief een vervangende woning aan te bieden, waar alleen aanspraak op gemaakt kan worden als die voor 1 oktober wordt geaccepteerd. De CDA’er vindt dat wel een erg korte termijn waarop gereageerd moet worden ‘bij een dergelijke diep in het persoonlijk leven ingrijpende beslissing’, Vooral omdat de vrijkomende woningen aan nieuwe bewoners worden aan­geboden met een dagelijks opzegbaar huurcontract. Dat maakt de korte reageer­termijn, volgens La Croix des te merkwaardiger.

De CDA-voorman heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente inmiddels een lijst van vragen doen toekomen over de kwestie. Tot opluchting van de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC), die zeer verbolgen is over de wijze waarop het WBR zijn huurders benadert. “Mensen worden daar hypernerveus van en stemmen daardoor in met een verhuizing die ze helemaal niet willen,” zegt penningmeester Pop Koedam. “Uit woon­wensen­onderzoeken is gebleken dat 76 procent van de bewoners niet uit Nieuw Crooswijk willen verhuizen.”

Volgens Koedam zijn het de bewoners van het buurtje Nieuw Trapezium, dat als eerste plat moet, die schriftelijk benaderd zijn voor een vervangende woonruimte. “Gesuggereerd wordt dat er al een sloopvergunningen is afgegeven, maar dat is niet het geval.” Door een eenmalig aanbod te doen, worden bewoners volgens Koedam onder druk gezet. “Het lijkt daardoor alsof er geen keuze is. Maar wij gaan er alles aan doen om sloop tegen te houden.”

In dat streven voelt de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk zich gesterkt door het onderzoek ‘Sloop en sloop­motieven’ van de TU Delft, dat deze week werd gepresenteerd. Daaruit blijkt dat corporaties de komende tien jaar enorme hoeveelheden sociale huur­woningen willen slopen, zonder dat daar altijd gegronde redenen voor zijn. En dat is nou juist waar de bewoners op hameren: sloop van slechte woningen is noodzaak, maar het neerhalen van maar liefst 1800 van de 2100 woningen gaat de bewoners veel te ver. Veel huizen verkeren volgens hen in nog goede staat.

Uit een enquête van de afdeling Real Estate & Housing van de TU Delft onder corporaties blijkt dat het aantal sloopplannen in de sociale sector fors gaat toenemen. In de grote vier steden willen corporaties het komende decennium acht keer meer slopen dan nu al gebeurt. Hoogleraar woningverbetering en beheer André Thomsen voorziet grote problemen: “Nederland staat aan de vooravond van een nieuwe woningnood,” waarschuwde hij in april al tijdens een debat in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. En daar zijn volgens hem vooral starters en mensen met een laag inkomen het slachtoffer van.

Uit de inventarisatie van de TU blijkt verder dat slechte staat van de woningen de meest genoemde reden is voor sloop. “Maar die zijn helemaal niet zo slecht,” is de overtuiging van Thomsen. “Want als je doorvraagt blijkt dat het niet om de woningen gaat, maar om de mensen die erin wonen. Die zijn slecht. Maar dat wordt niet hardop gezegd en is daarom niet aan te tonen.”

Thomsen slaat de spijker op de kop, vindt Koedam. “Ook in Nieuw Crooswijk zijn de redenen voor sloop onder de noemer ‘slechte staat’ gebracht. Maar de werkelijke reden voor de grootschalige sloop zijn deels de bewoners, die vaak van allochtone afkomst zijn en een laag inkomen hebben.”

Steeds meer ‘mensen in Nieuw Crooswijk zijn die mening toegedaan, want het verzet tegen de sloop en nieuwbouw groeit. De FBNC is sinds mei actief in het organiseren van verzet, en inmiddels hebben tien bewonerscomités zich bij de federatie gevoegd. Nieuwe bewoners­groepen die binnenkort gemobiliseerd gaan worden zijn de Turken en Marokkanen uit de wijk. “Zij weten dat er wat gaat gebeuren, maar ze kennen de details niet. Vandaar dat we deze maand bijeenkomsten gaan beleggen in hun eigen taal.”

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk