Huursubsidie en sociale woningen 

De huursubsidie wordt altijd als voorbeeld genomen en gebruikt om de aanvangshuren van de sociale nieuwbouw te verklaren, maar deze zijn altijd 80 tot 100 euro duurder dan de woning die mensen door sloop móéten verlaten.

Bij die sloop die natuurlijk in sommige wijken hard nodig is, maar soms ook wordt over­dreven met het argument dat het stedenbouwkundig niet verantwoord is om complexen te1aten staan. Complexen die nog jaren lang mee kunnen, waarvan het gezien de huidige woningnood het niet verantwoord is om ze te slopen. 

Mensen moeten dan wijken met de mededeling dat ze een terugkeergarantie krijgen, maar die meestal niet voorziet in het aantal sociale nieuwbouw die wordt teruggebouwd. Verder is door veel sloop en het sterk verhogen van de huren bij mutaties, de woningnood voor die doelgroep steeds maar groter geworden. 

HOGER

Wat is voor die doelgroep een sociale woning? Eerder heb ik al verteld dat bij sociale nieuwbouw de aanvangshuren 80 tot 100 euro duurder zijn dan de woning die men moet verlaten. Huursubsidiekandidaten krijgen dan te maken met een huursprong van 15 tot 20 euro per maand en daar is de eventuele korting van 1 juli 2004 niet bij. Dus dit zal nog wat hoger uitvallen.
Het verhaal is dan: u krijgt toch meer kwaliteit. Dat is natuurlijk waar, maar je moet die kwaliteit wel kunnen betalen. De gebruikers van de huursubsidie behoren nu eenmaal tot de laagst betaalden. Voor hen is deze huursprong heel veel geld, erger nog, bij onderzoek is gebleken dat de helft van de gezinnen financiële moeilijkheden heeft en velen zelfs niet meer zijn te helpen en in een sociaal isolement geraken.
Dan volgt de groep die de laatste 15 jaar het meest heeft ingeleverd en daardoor ook in moeilijkheden is geraakt: zij die net niet in aanmerking komen voor huursubsidie en kwijtschelding van de lokále lasten. Voor deze groep is de huursprong volledig dus zo'n 80 tot 100 euro per maand. Van hen zullen velen af moeten haken, want zij hebben de laatste 10 jaar al de abnormale huurverhogingen en de grote stijgingen van de lokale lasten volledig op moeten brengen. Voor hen is de bodem al lang in het zicht. 

Daarom is het beter bij de toelichting van de nieuwbouwplannen niet de huursubsidie te gebruiken om te kunnen verklaren dat de zogenaamde sociale huren best op te brengen zal zijn, want in de praktijk is dat heel anders. In werkelijkheid hebben deze laagstbetaalden in de herstructureringsgebieden eigenlijk geen kans op terugkeer of het armoedeprobleem van deze groep wordt nog erger, zeker gezien de bezuinigingen die er al zijn geweest en nog zullen komen.
Herstructureringsnomaden zullen zo zeker worden gekweekt. Zij die op zoek moeten naar een andere goedkope woning, maar van die woningen zijn er al zo weinig. Dus eerlijke voorlichting over wat de eventuele gevolgen zijn bij slopen en nieuwbouw voor de laagst betaalden in onze samenleving. Vooral voor de woningbouwcorporatie ligt hier hun sociale taak.

Laten we gezamenlijk het tij op tijd te keren.

 

Jan Schot

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk