Netwerk, uitzending maandag 13 september 2004, 20:30 uur

 

Kritiek op experimenten met koopwoningen

Een reportage over de mislukte poging om achterstandswijken te verbeteren door duurdere koopwoningen te bouwen. In het Ganzenpoort-complex in de Bijlmer staat na twee jaar bijna een kwart van de nieuwbouwwoningen weer te koop, omdat de criminaliteit niet beteugeld is. Deskundigen hebben veel kritiek op de experimenten met koopwoningen.

Geen oplossing

Politici en woningbouwverenigingen zien het bouwen van (dure) koopwoningen in armere wijken met goedkopere huizen als een van de oplossingen voor de problemen in die buurten. Onderzoekers zijn de afgelopen jaren echter diverse malen tot de conclusie gekomen dat woningdifferentiatie geen oplossing geeft voor sociale problemen. Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit bleek verder dat de bouw van dure huizen in arme wijken niet tot integratie leidt.

Netwerk sprak met A. Thomsen, hoogleraar woningverbetering, J.W Duyvendak, hoogleraar sociologie, E. Sweet, wethouder van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, bewoners van de woningen in Ganzenpoort en bewoners van een wijk in Leiden die wordt afgebroken

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk