14-9-2004: Persbericht SP

 

SP: "WBR wil woonblok met hoge architectonische waarde slopen"

Reserveboezem III blijkt ontworpen door Granpré Molière

 

Het wooncomplex Reserveboezem III, opgenomen in de sloopplannen van het WBR voor Nieuw-Crooswijk, is ontworpen door de beroemde architect Granpré Molière. Dat blijkt uit onderzoek van het SP-bouwteam naar de architecten die in de jaren 20 in Nieuw-Crooswijk werkzaam zijn geweest. De SP wil samen met de bewonerscomités in de wijk de architectuurwereld op deze verscholen parel attenderen en een voorstel uitwerken om dit bijzondere woonblok op de monumentenlijst te krijgen.  

Wijnand Rijnders van het SP-bouwteam vertelt: "Wie in de architectuurwereld Granpré Molière zegt, zegt Berlage, Oud en Dudok, architecten van hoog niveau met een eigen architectuurschool. Molière is de grondlegger van de Nederlandse architectuurstroming de Delftse School. Volgens de architect moest architectuur nederig zijn en vooral niet opvallen. De schoonheid ligt in de eenvoud van een goede harmonie tussen ruimte, massa en licht. De functie van een gebouw moest tot uitdrukking komen in de vorm. Daarom werd ook een groot onderscheid gemaakt tussen de vormgeving van woonhuizen (simpel en ingetogen) en publieke gebouwen als stadhuizen en kerken, die juist monumentaal moesten zijn om hun functie te benadrukken. Naast Granpré Molière, waren Berghoef, De Rouville de Meux en Kropholler de bekendste representanten van de Delftse School." 

Het complex Reserveboezem III is in 1925 gebouwd door de woningbouwvereniging Maatschappij voor Volkswoningen. In de jaren 60 is het complex in handen overgegaan naar het WBR, die volgens Rijnders blijkbaar niet op de hoogte is van de architectonische waarde van het complex: "Het complex is uiterlijk bescheiden, maar in het ontwerp zitten zaken die wij nu zelfs nog modern vinden. Het blok was voor onvolledige gezinnen bedoeld: weduwnaars, weduwen met kinderen, jonggehuwden zonder kinderen of bejaarden. De grootte van de woningen was aangepast aan de gezinsgrootte - tegenwoordig heet tegenwoordig dat met een duur woord gedifferentieerd bouwen. Voor werkende alleenstaanden met kinderen werd een 'kinderbewaarplaats' op het middenterrein gebouwd. Het leuke is dat het na 80 jaar dat nog steeds als een kinderdagverblijf functioneert." 

Om het complex van de bekende architect voor de toekomst te behouden, zal het SP-bouwteam samen met de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC) een voorstel uitwerken om het blok op de monumentenlijst te krijgen.

 

[Noot voor de redactie, niet ter publicatie:]

Meer informatie: Wijnand Rijnders, 06-22 999 554 (overdag), 010-262 23 60 ('s avonds)

Foto's van het wooncomplex Reserveboezem III zijn te verkrijgen bij: Menno Jansen, 06-22 800 743

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk