Rotterdams Dagblad, 14-09-2004

 

Informeer allochtonen Nieuw Crooswijk over sloopplannen wijk

 

Rotterdam – Veel Turkse inwoners van Nieuw-Crooswijk zijn slecht geïnformeerd door het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) over de grote sloop- en nieuwbouwoperatie, die de corporatie wil uitvoeren in de buurt. Dit bleek gisteravond op een door de Federatie Bewoners­comités Nieuw-Crooswijk (FBNC) georganiseerde actiebijeenkomst voor Turkse wijkbewoners. 

GroenLinkser Adnan Yilmaz van de deelraad Kralingen/Crooswijk kondigde aan het WBR
te vragen bijeenkomsten te organiseren voor Turkse en Marokkaanse Crooswijkers, die in de wijk respectievelijk 25 en 35 procent van de bevolking uitmaken. Ook zou er in die talen schriftelijk informatie beschikbaar moeten zijn.Met name bewoners van het blok Klein Trapezium om de hoek van de Boezemlaan en de Nieuwe Crooswijkseweg, waar het WBR als start van de mega-ingreep 50+woningen wil bouwen, bleken niet op de hoogte van de plannen en hun rechten. Brieven van het WBR die stellen dat er een ‘sloopbesluit’ is genomen en dat men moet verhuizen, hebben verwarring veroorzaakt. Verschillende mensen zijn al nieuwe woningen aangeboden. “Er is nog niet eens een bestemmingsplan”, stelt CDA-deelraadslid Jacques la Croix. “Dat sloopbesluit heeft geen juridische status. Er moet nog een sloopvergunning worden afgegeven. Ik heb daarover vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente, maar nog geen antwoord gekregen.”
Mevrouw S. Akay woont al dertig jaar in Crooswijk. “Onze woning in de Wandeloordstraat is 15 jaar geleden gerenoveerd. Van twee kleine woningen is een grotere woningen gemaakt. Het huis is nog prima en de huur redelijk. We willen helemaal niet weg uit Crooswijk. Al onze kennissen wonen hier en onze winkels.
Mevrouw H. Yilmaz woont 16 jaar in Crooswijk en heeft minder moeite met de geplande sloop van haar woning in de Eerste Wandeloorddwarsstraat. In afwachting daarvan is al vijftien jaar geen onderhoud meer uitgevoerd door de huisbaas. “Ik ben een echte Croos­wijkse,”zegt de jonge moeder, die tijdens de bijeenkomst geregeld vragen en antwoorden vertaalt van de in grote getale aanwezige medebewoners. “Het is een geweldige wijk, erg gezellig. Mijn huis is minder, klein, vochtig, tochtig, gehorig en het riool stinkt. Er moet wel wat gebeuren aan de slechte huizen. Maar aan de andere niet. De laagste huur is straks 470 euro en dat zal een probleem voor ons worden. Ik denk dat de helft van de mensen wil verhuizen, omdat de woning niet goed is.”
Ook mevrouw S. Sahin wil graag verhuizen, maar wel in Crooswijk blijven. “Ons huis is niet goed, maar ik woon hier vanaf mijn negende jaar. Ook mijn kinderen zitten hier op school. Het is zonde als ze de hele wijk plat gooien. Turken spreken over de plannen, maar de meesten denken dat het nog ver weg is.”
Volgens FBNC-actievoerders Pop Koedam en Willem de Kovel is de terugkeergarantie naar een woning in Crooswijk ‘een vage belofte’. “Die geldt alleen voor mensen, die voor 2001 in de wijk woonden,” waarschuwden ze de aanwezigen. Straks zijn er maar zo’n 450 betaalbare woningen met een huur van rond 465 euro, terwijl van het huidige bestand meer dan negentig procent sociale woningbouw is.”
“Naar een randgemeente kan u niet toe, daar zijn onvoldoende goedkope huizen. Dus komt u in een andere Rotterdamse achterstandswijk terecht. Maak uw mening kenbaar,” drukte Pop Koedam de aanwezigen op het hart. “De gemeente- en deelgemeenteraad moeten nog een standpunt innemen. Als zeventig procent van een blok tegen sloop is, moet de kantonrechter zich erover uitspraken. We hebben juristen als het tot uitzetting komt.”
Binnenkort organiseert het FBNC een actiebijeenkomst voor Marokkaanse Crooswijkers.

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk