Maasstad, 15 september 2004

 

Federatie bewonerscomité’s is tegen sloop

door Dik Vuik

 

KRALINGEN-CROOSWIJK - De Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk (OCNC) heeft sinds kort een tegenhanger. Het is de Federatie Bewonerscomité’s Nieuw Crooswijk, oftewel FBNC. De federatie is het niet eens met de grootschalige sloopplannen en heeft nu zelf de taak opgepakt om bewoners te informeren over hoe ze zich kunnen verzetten.

 

Slechte woningen moeten worden gesloopt, dat leidt geen twijfel. Maar goede woningen? De FBNC heeft geen goed woord over voor de mate waarin Nieuw Crooswijk de komende jaren vrijwel geheel tegen de vlakte dreigt te gaan. Er zijn genoeg buurten waar bewoners wel naar hun plezier wonen en willen blijven wonen. Dat is de kern achter de oprichting van de FBNC.

Een actieavond van de SP leverde enkele maanden geleden voldoende steun op om de bewoners­comités te bundelen. Er zijn er nu al tien, uit verschillende lanen en straten waar bewoners niet willen meewerken aan de sloopplannen.

Bestuurslid Pop Koedam is ontevreden over de manier waarop bewoners tot nu toe langs officiële wegen worden voorgelicht over de herstructurering. “Mensen worden onder druk gezet om te verhuizen”, vindt ze. “Het WBR maakt haast met mensen op wisselwoningen te wijzen, maar er is helemaal nog geen nieuw bestemmingsplan voor de wijk en ook geen sloopbesluit.”

Koedam noemt verschillende voorbeelden van bewoners die herhaaldelijk aanbiedingen van andere woningen krijgen, terwijl ze daar helemaal niet op zitten te wachten. De federatie heeft afgelopen maanden al advies ingewonnen bij een advocaat. Die heeft aangegeven dat het WBR tenminste een opzegtermijn van de huur is verschuldigd en dat zonodig de rechter een uitspraak moet doen als mensen zelf niet willen verhuizen. De rechter moet dan beslissen of het belang van het WBR en OCNC zwaarwegend genoeg zijn om mensen te kunnen dwingen tot een verhuizing.

 

Huurders zijn op dit moment niet verplicht het WBR te woord te staan of op aanbiedingen in te gaan, is kortweg het betoog van de federatie. De verhuurder moet met ‘zeer overtuigende argumenten’ komen om de woningen voor eigen gebruik (zoals sloop) op te eisen. Koedam wijst ook op de resultaten van het woonwensenonderzoek van het COS, dat eind verleden jaar werd gepresenteerd. Dat onderzoek wees uit dat 76 procent van de bewoners toen nog in Nieuw Crooswijk wilde blijven wonen, een meerderheid waar het aantal te bouwen nieuwbouwwoningen met een betaalbare huur bij lange na niet aan voldoet.” Mensen krijgen wel een terugkeergarantie, maar ze hebben er niets aan als er geen voldoende betaalbare woningen meer zijn”, betoogt Koedam.

Afgelopen maandag organiseerde de FBNC de eerste van twee informatieavonden, waarop vooral allochtone bewoners nog eens op hun rechten worden gewezen. Zij weten vaak niet goed of ze bewaar kunnen maken tegen sloop of verhuizing en daaraan wilde federatie een eind maken. Eerst zijn de Turkse bewoners uitgenodigd en op 27 september volgt er nog een avond waarop Marokkaanse bewoners alle uitleg kunnen krijgen over de herstructurering en rechten van huidige bewoners. De eerste avond trok ook de fracties van GroenLinks en het CDA naar Crooswijk.

Met name deelraadslid Jacques la Croix (CDA) heeft onlangs een aantal vragen aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente gesteld, waarin hij uitleg vraagt over de werkwijze van het WBR.

 

Dat gaat veel te voorbarig van start, vindt hij. La Croix betwijfelt of de herstructurering wel geheel kan plaatsvinden op de manier zoals de OCNC zich dat nu voorstelt. Afgaande op het toenemende verzet in Nieuw Crooswijk, lijkt er inderdaad nog heel wat overleg nodig te zijn voor de eerste bouwblokken plat gaan. En juist bewoners van die eerste blokken zitten hele­maal niet in de slechte huizen, viel maandagavond te horen. “Bewoners van de Wandel­oord­buurt zitten al tien, twaalf jaar op nieuwe huizen te wachten. Waarom komen zij niet eerder aan de beurt en worden nu eerst goede woningen gesloopt?” Een oudere vrouw in het publiek draait onrustig op haar stoel. Ze woont al 57 jaar in het Klein Trapezium, de eerste sloopwijk. Ze wil er helemaal niet weg. “Dat worden weer slapeloze nachten”, zucht ze. Het OCNC heeft nog heel wat uit te leggen.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk