21 september 2004: Persbericht FBNC

 

Kaarten voor Nieuw Crooswijk. 

Saskia Wigbold is een professioneel illustratrice en kunstenares. Zij maakt illustraties voor boeken, bladen en brochures. Onlangs heeft zij een serie van vijf kaarten ontworpen om op een speelse wijze haar visie op de dreigende sloop van Nieuw Crooswijk te uiten. Zoals zij zegt: ‘zo veel bewoners en zo weinig kunnen terug ‘.

Een verontruste bewoner van deze wijk heeft zorg gedragen voor de kosten van het drukwerk. De serie ligt binnenkort te koop in onder andere de tabakswinkel van Pop Koedam aan de Rusthoflaan en de kraam van de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC) op de komende braderie van a.s. zaterdag 28/9. De kaarten worden verkocht voor de symbolische prijs van een eurokwartje, de gehele serie van vijf stuks voor een euro. De opbrengst zal ten goede komen aan de Federatie.

 De Federatie hoopt dat veel bewoners een kaart naar het (deel)gemeentebestuur zullen sturen om hun zorg over de toekomst van de wijk en het zogenaamde ‘Masterplan’ te verwoorden.

 

Saskia Wigbold is te vinden in de Gouden Gids onder illustrators  (foto: Janssen & de Kievith Fotografie)

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk