NRC Handelsblad, 23-09-2004

 

Woningcorporaties belicht

 

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 23 SEPT. De Tweede Kamer wil zelf het functioneren van de woning­corporaties onderzoeken. Daartoe hebben de fractiespecialisten van PvdA en CDA een voorstel ingediend bij het bestuur van de Tweede Kamer.
    Voor de Kamerleden Depla (PvdA) en Van Bochove (CDA) zijn de plannen van minister Dekker (VROM) voor wijziging van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), waar­door corporaties losser van de overheid komen te staan, vooral reden om na te gaan wat de effecten kunnen zijn.
    Daarbij gaat het om zaken als de achterblijvende woningproductie, de noodzaak om 56 achterstandwijken op te knappen, dan wel geheel te vernieuwen. Van Bochove wil duidelijkheid over de volgende zaken: “Hoeveel vrijheid gun je de corporaties, waar blijven de belangen van de huurders”. Hij signaleert “een grote spanning” tussen het zelfstandig functioneren van de corporaties en de druk die de overheid blijft uitoefenen om allerlei zaken te realiseren. ',Bovendien hebben ze te maken met de invloed van huurders en gemeenten”, aldus Van Bochove.

    PvdA-Kamerlid Depla zegt in Aedes Magazine, het blad van de vereniging van woning­corporaties, dat huurders, gemeenten, zorginstellingen meer te zeggen moeten krijgen over de corporaties. “Met als uiterste consequentie dat ze het management naar huis moeten kunnen sturen”, aldus Depla. Hij wil op rijksniveau meer controle op de besteding van de bijdrage van 250 miljoen euro: “Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting moet nagaan of een woning­corporatie het allemaal wel zo efficiënt mogelijk doet”.

    Het eigen onderzoek van de Tweede Kamer zal worden opgezet en georganiseerd op dezelfde wijze als gebeurt met het klimaatonderzoek. Een of meer externe deskundigen zal worden gevraagd om een rapport te maken waarna de Tweede Kamer hoorzittingen gaat houden over de gewenste aanpak.

   
Depla wil dat het Centraal Fonds “landelijk en hard toezicht” gaat houden op de organisaties “want het gaat  tenslotte om grote bedragen”. Verder wil hij goede informatie, een jaarverslag is wat hem betreft niet voldoende.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk