Fors deel bouwgrond in bezit projectontwikkelaars

Een fors deel van de toekomstige bouwgrond blijkt al in handen van ontwikkelaars, waardoor gemeenten de regie over de bouw kwijtraken. Vrom-minister Dekker kondigt tegenacties aan.

Projectontwikkelaars hebben bijna 5300 hectare aan potentiële bouwgrond in handen viaptie­contracten en verkoopcontracten met uitgestelde levering. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. Bij een gemiddelde bouwdichtheid van twintig huizen per hectare zijn die grondposities samen goed voor bijna twee jaar woningbouw­productie in Nederland. In het noorden van het land is die grondpositie zo dominant dat bijna zevenmaal de jaarproductie kan worden neergezet op grond van ontwikkelaars.

Dominante positie
Het positieve effect is volgens bouwminister Sybilla Dekker dat daardoor de komende jaren geen tekort aan bouwgrond hoeft te ontstaan. Zij ziet echter ook negatieve kanten aan de dominante grondpositie van ontwikkelaars. De gemeenten raken de regie over bouwplannen kwijt omdat zij voor het bouwtempo en het soort woningen dat wordt neergezet, in belangrijke mate afhankelijk worden van projectontwikkelaars. Gemeenten kunnen die regie niet terugkrijgen door zelf grond aan te kopen, omdat al veel potentiële bouwgrond is vastgelegd.

’Faciliterend grondbeleid'
Gemeenten moeten daarom proberen met zogeheten ‘faciliterend grondbeleid’ toch enige invloed uit te oefenen op bouwplannen. Bijvoorbeeld door ontwikkelaars te laten meebetalen aan de kosten voor openbare ruimten en wijkvoorzieningen. Minister Dekker zegt echter in een brief aan de Tweede Kamer dat ‘het instrumentarium voor gemeenten daartoe ontoereikend is’.

Positie gemeenten
Dekker wil daarom de positie van de gemeenten versterken. Volgens haar is het nodig dat de Grondexploitatiewet, die in voorbereiding is, snel wordt ingevoerd. Onder de nieuwe wet­geving kunnen gemeenten eisen stellen voor de bouw van sociale woningen en de uitgifte van vrije kavels en kan ook worden voorkomen dat corporaties onvoldoende nieuwbouw kunnen neerzetten. Verder kondigt zij maatregelen aan die de concurrentie tussen ontwikkelaars op bouwlocaties moet vergroten.

Bron: Financieel Dagblad


Publicatiedatum: 29 september 2004
Auteur: Daniel Schildkamp

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk