Maasstad, 29-09-2004

 

2e Kamer onderzoekt corporaties 

De Tweede Kamer begint een onderzoek naar het functioneren van de woning­bouw­corporaties in Nederland. De leden van de vaste kamercommissie volkshuisvesting zijn al lange tijd ontevreden over de prestaties. De initiatiefnemers zijn de kamerleden Depla (PvdA) en Van Bochove (CDA). Zij willen helder krijgen hoe de samen­werking tussen gemeente, corporaties en de Haagse politiek verloot en bezien hoe die samen­werking kan worden verbeterd. Volgens de twee gaat het om een ‘licht onder­zoek’, niet te vergelijken met bij­voor­beeld het parle­mentaire onder­zoek naar de HSL en de Betuwe­lijn.

Er wordt aan een extern bureau gevraagd de werkwijze van de corporaties onder de loep te nemen. Vervolgens zal de Kamer op basis van die informatie hoorzittingen houden.

De Kamer wil zich met het onderzoek voorbereiden op het debat met minister Dekker van volkshuisvesting. Zij werkt op dit moment aan een herziening van de regelgeving voor de woning­corporaties. 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk