Maasstad, 29-09-2004

 

Kaartactie voor Nieuw Crooswijk

 

CROOSWIJK - Saskia Wigbold is een professioneel illustratrice en kunstenares. Zij maakt illustraties voor boeken, bladen en brochures. Onlangs heeft zij een serie van vijf kaarten ontworpen om op een speelse wijze haar visie op de dreigende sloop van Nieuw Crooswijk te uiten. Zoals zij zegt: ‘zo veel bewoners en zo weinig kunnen terug. Op de kaarten staan bewoners van Crooswijk met elkaar of met de plannenmakers te praten over de toekomst van de wijk. In ballonnetjes staan teksten als: ‘Hoezo parkeerproblemen? Ik heb helemaal geen parkeerprobleem. Dat komp er pas als al die tweeverdieners hun auto’s hier kwijt wille!’

      Een verontruste bewoner van deze wijk heeft zorg gedragen voor de kosten van het druk­werk. De serie ligt binnenkort te koop in onder andere de tabakswinkel van Pop Koedam aan de Rust­hof­laan en de kaarten worden verkocht voor de symbolische prijs van een eurokwartje, de gehele serie van vijf stuks voor een euro. De opbrengst zal ten goede komen aan de Federatie.

      De Federatie hoopt dat veel bewoners een kaart naar het (deel)gemeentebestuur zullen sturen om hun zorg over de toekomst van de wijk en het zogenaamde ‘Masterplan’ te verwoorden.

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk