Rotterdams Dagblad, 5 oktober 2004

 

Bewoners Nieuw Crooswijk wil ‘commissie van wijzen’

 

Rotterdam ‑ De Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk wil een maatschappelijke discussie op gang brengen over de wijze waarop de wijk het beste kan worden opgeknapt. De federatie wil daar­om een ‘commissie van wijzen’ in het leven roepen om een discussie over zin en onzin van de sloop van de wijk op gang te brengen. Daartoe worden deskundigen, zoals hoogleraren van de TU Delft en medewerkers van de VNG uitgenodigd.

De bewoners van Nieuw Crooswijk nemen dit initiatief om de massale sloop in de wijk het hoofd te bieden. Onlangs presenteerden de Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk, ontwik­kelaar Proper Stok en Era Bouw het ‘Masterplan Nieuw Crooswijk’. Uitgangspunt in dit plan is de sloop van 1800 van de 2100 woningen in de wijk. 

Nieuw
Volgens de FBNC gaat het hierbij niet alleen om het slopen van bouwkundig slechte panden, maar ook om sloop van huizen die toen jaar geleden nog zijn gerenoveerd. Zelfs en deel van een betrekkelijk nieuw flatgebouw moet tegen de grond.
Op dit moment zijn vrijwel alle woningen in Nieuw Crooswijk huurwoningen met en lage huur, maar na afloop van de sloop- en bouwgolf zal zeventig procent van het woningbestand uit koopwoningen bestaan in de middeldure en dure prijsklasse. De federatie vreest dat er voor het overgrote del van de huidige Nieuw Crooswijkers straks gen plaats meer is.
De FBNC is gen tegenstander van sloop, want delen van de wijk zijn er slecht aan toe. Maar dat geldt niet voor alle 1800 woningen die de ontwikkelingscombinatie tegen de grond wil gooien. De bewoners vinden dat het bij de sloop niet gaat om de kwaliteit van de huidige woningen maar om het aantrekken van hogere inkomens.
De FBNC wil kijken hoe de wijk het best kan worden opgeknapt. Om dat te bereiken wil ze en ‘commissie van wijzen’ oprichten met deskundigen uit de bouw-, bestuurs- en volkshuis­vestings­wereld. Binnenkort ontvangen vertegenwoordigers uit deze wereld en brief om de mede­werking te verlenen.

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk