Schriftelijke vragen Theo Cornelissen - SP

 

Rotterdam, 11 oktober 2004

Betreft: bouwhistorisch onderzoek

Geacht college,

Afgelopen zondag leidde een SP’er met een bouwkundige achtergrond belangstellenden rond door het grotendeels te slopen Nieuw Crooswijk. Dit om te laten zien dat er in Nieuw Crooswijk heel wat pareltjes van bouwkunst staan. Ook wilde hij overbrengen dat er nog genoeg degelijke bouw in de wijk staat, met nog behoorlijk wat recentelijk gerenoveerde blokken. In andere steden is men zuinig op de 1e generatie woningwetwoningen, hier in Rotterdam worden ze gesloopt. Misschien is het een idee dat u zich ook eens laat rondleiden door Nieuw Crooswijk om deze wijk eens met een andere blik te bekijken. Wellicht leidt die andere blik dan tot een andere visie!

1         Bent u er van op de hoogte dat Nieuw Crooswijk een wijk is met vele 1e generatie woningwetwoningencomplexen zoals Spangen, De Kiefhoek en Vreewijk?

2         Bent u er van op de hoogte dat aan1e generatie woningwetwoningcomplexen in Rotterdam vele bekende architecten hebben gewerkt zoals J.J.P. Oud en M. Brinkman in Spangen, J.J.P. Oud in De Kiefhoek en Granpré Molière en De Roos & Overeijnder in Vreewijk?

3         Weet u dat er in de twee genoemde wijken,  Spangen de Kiefhoek en Vreewijk,  wooncomplexen staan die monumentale status hebben?

4         Bent u met ons eens dat Rotterdam door de 2e wereldoorlog veel architectonisch erfgoed ontrukt is aan de stad Rotterdam, en dat we als Rotterdammers dat wat nog over is gebleven en in goede of restaureerbare staat verkeert moeten koesteren?

5         Uit bouwhistorisch onderzoek blijkt dat Granpré Molière voor Reserveboezem II medearchitect en voor Reserveboezem III de hoofdarchitect is geweest en Reserveboezem IV van de hand van De Roos & Overeijnder is. Gaat u naar aanleiding van deze informatie een bouwhistorisch onderzoek instellen naar alle wooncomplexen in Nieuw Crooswijk? Zo nee, waarom niet?

Meer informatie:
Theo Cornelissen - (06) 20 43 01 96


Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk