Aan:
Woning­bedrijf Rotterdam WBR
De Heer drs. F.M. Erkens, bestuursvoorzitter WBR 
Postbus 2.370
3000 CJ  Rotterdam

Van: 
Federatie Bewonerscomités Nieuw Croos­wijk FBNC
drs.ir. W.F. de Kovel, secretaris FBNC
Crooswijksebocht 23
3034 NC  Rotterdam
 

Betreft: Bespreking WBR - FBNC

 

Rotterdam, 1 november 2004 

Geachte Heer Erkens, 

Al weer geruime tijd geleden was u zo vriendelijk de FBNC uit te nodigen voor een bespreking in de avonduren betreffende het Masterplan Nieuw Crooswijk. De FBNC zal daar graag op ingaan.  

Weest u zo vriendelijk uw secretaresse contact te laten opnemen met Mevrouw H.A. Koedam ‑ penning­meester van de federatie, 010-4136886, hakoedam@hotmail.com ‑ voor het vast­stellen van een datum en tijdstip.  

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite. 

Met vriendelijke groet, 

Willem F. de Kovel

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk