De Volkskrant, 5 februari 2005

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk