Parool, 23 februari 2005

Van Geel wil stofnorm voor bouwprojecten versoepelen

Mede naar aanleiding van de afkeuring door de Raad van State van de bouwplannen op het Stationseiland, wil staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) dat het rijk de eisen aan lucht­kwaliteit versoepelt. Provincies en gemeenten hoeven bij bouwprojecten voortaan niet meer onder alle omstandigheden te voldoen aan de normen voor roet en fijn stof.

Het rijk zelf zal de normen nog ‘zoveel als mogelijk’ blijven naleven. Dat blijkt uit het nog niet openbare concept van de nieuwe regeling van het ministerie van Vrom. De Raad van State verwierp de afgelopen maanden onder meer de vergunningen van bouwplannen voor een bedrijventerrein in Hendrik Ido Ambacht, enkele spitsstroken langs snelwegen, het stadion van ADO Den Haag en het Stationsplein in Amsterdam.

Vrees
Reden was steeds de vrees voor te hoge concentraties fijn stof. Tot voor kort gedoogde de Raad van State dat gemeenten en provincies de regels negeerden. Sinds september 2004 is het rechtscollege echter strenger geworden. De nieuwe ministeriële regeling die Van Geel naar de Tweede Kamer stuurt, moet ervoor zorgen dat bouwprojecten niet door milieueisen in de kiem worden gesmoord.

Straf geïnterpreteerd
Luchtvervuiling door stofdeeltjes is vooral afkomstig van autoverkeer, scheepvaart en industrie. Volgens onderzoek sterven jaarlijks zo'n 1700 Nederlanders vroegtijdig aan de gevolgen ervan. Docent bestuurlijke rechtshandhaving S. Boot van de Erasmus Universiteit zegt: “De normen voor vervuiling staan vast, maar Nederland heeft ze wel heel straf geïnterpreteerd door ze geldend te laten zijn voor alle overheidsorganen bij bijna alle besluitvorming. De Europese richtlijn rept daar niet over.”

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk