Rotterdams Dagblad, 6 april 2005

 

Bouwen lastiger door milieu-eisen 

Den Haag - De aanleg van snelwegen en bedrijventerreinen dreigt de komende jaren onmogelijk te worden. De Raad van State heeft gisteren bepaald dat de overheden zich moetent houden aan de Europese regels die luchtvervuiling moeten tegengaan: Staatssecretaris Van Geel van Milieu dacht die regels te kunnen omzeilen door de eisen voor lucht­kwaliteit bij bouwprojecten te versoepelen, maar de Raad van State steekt daar een stokje voor.
      Hierdoor komen projecten als de A4-noord, de Tweede Maasvlakte, maar ook een bedrijven­terrein bij Hendrik-Ido-Ambacht op de tocht te staan. Ook de aanleg van de A16/13 is onzeker. Voor de bewoners van Overschie is de uitspraak een steun in de rug in hun strijd tegen de vervuiling van het autoverkeer op de A13.
      De Europese Unie heeft strenge regels vastgesteld voor de luchtkwaliteit. Een snelweg aan­leggen betekent extra luchtverontreiniging en dat mag alleen als de overheid hard kan maken dat er tegelijkertijd maatregelen worden genomen om de lucht schoner te maken. Het kan echter jaren duren voordat die maatregelen in werking treden.
      De staatssecretaris had gehoopt dat de Europese regels niet gelden voor gebieden waar geen mensen wonen, zoals; weilanden. Bovendien overweegt het kabinet om niet in alle gevallen strikt vast te houden aan de normen voor fijne stof. De Raad van State achtte dit echter juridisch niet in al die gevallen mogelijk". Van Geel gaat overleggen met het kabinet en de Europese Commissie om een uitweg te vinden.

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk