Rotterdams Dagblad, 2 juni 2005

 

‘Randstad gaat op slot’ 

Amsterdam - De Randstad en Zuid-Nederland gaan door nieuwe regels voor schone lucht op slot voor ruimtelijke ontwikkelingen. Stedenbouwkundigen en planologen en waarschuwen hiervoor in een brief aan staatssecretaris Van Geel van Milieu. De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) reageert met de brief op het zoge­noemde ontwerpbesluit luchtkwaliteit 2005.

Het kabinet wil hiermee voldoen aan de Europese normen voor schone lucht. Volgens de plano­logen interpreteert Nederland in het besluit de Europese regels 'te eng'. "Sterker nog, er staan aanvullende regels in die vooral het westen en zuiden van Nederland 'op slot' doen,"  aldus de BNSP .

De planologen hebben veel kritiek op het besluit. De ruimte, die de strenge Europese normen wel bieden, gebruikt het kabinet niet. Ook zorgen de regels niet voor een 'substantiële verbetering' van de huidige situatie en kunnen ze leiden tot "een verplaatsing van probleem naar andere regio's." Het besluit brengt volgens de vereniging niet alleen nieuwe ontwikke­lingen maar ook bijvoorbeeld broodnodige opknapbeurten van verpauperde woonwijken in gevaar .De BNSP vindt dat naast ruimtelijke aspecten ook de economische, sociale en techno­logische voor- en nadelen een belangrijkere rol moeten spelen in de aanpak van de lucht­problemen.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk