Rotterdams Dagblad, 12 augustus 2005

     

PvdA ziet schaduw Europa boven Crooswijk hangen      

     

Rotterdam - De politiek maakt zich plotseling grote zorgen over de haalbaarheid van de herstructurering van Nieuw Crooswijk. Een simpel vraagje van de SP schudde iedereen wakker. De SP vroeg om even te wachten met de herhuisvesting van bewoners, totdat meer bekend is of de nieuwbouwplannen niet stuiten op de Europese regelgeving omtrent de lucht­kwaliteit. De PvdA-fractie gaat er nu dieper op in.

      Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk zal toch wel maatregelen hebben genomen om aan de Europese milieuregels te voldoen, vraagt PvdA-er Cees van den Heuvel zich af. Hij wil weten of de herstructurering van Nieuw Crooswijk kan stranden op Euro­pese regelgeving. Komt de nieuwbouwwijk bijvoorbeeld op voldoende afstand van de A 20 of van het kruispunt van Boezemlaan en Nieuwe Boezemstraat, wil Van den Heuvel weten.

      De PvdA-er dringt aan op spoedige beantwoording door het dagelijks bestuur van de deel­gemeente. Zelf reageerde hij pas op een bericht in het Rotterdams Dagblad van 9 augus­tus, waarin de kwestie was aangekaart. Al veel langer is duidelijk dat ‘Europa’ allerlei bouw­plannen in de weg staat. Veel plannen dreigen zelfs zo te stagneren, dat volgens politici in Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam de Rijnmond ‘op slot’ zit.

Dat dat ook zou kunnen gelden voor Nieuw Crooswijk, speelt de tegenstanders van sloop en nieuwbouw in de kaart, hopen veel bewoners. Volgens een woordvoerster van de Ontwik­kelings­Combinatie Nieuw-Crooswijk (OCNC) staat milieuwetgeving de nieuwbouwplannen voor de wijk niet in de weg.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk