Maasstad, 28 september 2005

 

Veel ‘smerige straten’ in Nieuw Crooswijk

 

door Dik Vuik

 

KRALINGEN-CROOSWIJK – Het debat over de luchtkwaliteit werd afgelopen week versterkt door het bericht dat de Europese Unie bereid zou zijn Nederland uitstel te geven voor het halen van de Europese normen. Dat uitstel is belangrijk voor een groot aantal bouwprojecten, die volgens de huidige regels geen door­gang kunnen vinden.  

Volgens een recent onderzoek is Rotterdam de gemeente met de meeste ‘smerige straten’. Ook Nieuw Crooswijk komt een aantal keren voor in de lijst van meest smerige straten. Het bestemmingsplan voor Nieuw Crooswijk komt binnenkort ter sprake bij de commissie Ruimte­lijke ontwikkeling en Buitenruimte ROB).
     
Verleden week dinsdag publiceerde Milieudefensie een zwarte lijst van de 200 smerigste straten in Nederland. Rotterdam was daarin de stad met de meeste vermeldingen achter haar naam. In de bewuste straten zou de luchtkwaliteit ver onder de maat zijn. Milieudefensie heeft gebruik gemaakt van gemeentelijke rapportages over luchtkwaliteit.
     
Binnen Kralingen-Crooswijk valt op dat een aantal ‘smerige’ straten in Nieuw Crooswijk ligt. En juist daar staat het komende decennium nu een zeer groot sloop en bouwprogramma op stapel. De Federatie van Bewonerscomité’s Nieuw Crooswijk (FBNC) heeft de gegevens van Milieudefensie verwelkomt als versterking voor het al bestaande idee dat de wijk onder de normen voor luchtkwaliteit zit. De smerige straten in Crooswijk zijn de Boezemlaan, Nieuwe Crooswijkseweg, Nieuwe Boezemstraat, Rusthoflaan en Crooswijksestraat. De FBNC wijst er op dat de eerste nieuwbouw, op de kop van het Klein Trapezium, juist zal worden gebouwd op een plek waar meerdere drukke verkeerswegen elkaar kruisen: de Boezemlaan en de Nieuwe Crooswijkseweg. Aan deze kruising komen volgens het Masterplan Nieuw Crooswijk seniorenwoningen. De FBNC noemt het Masterplan ‘rigide’ en ‘ondoordacht’ en herhaalt dat er reden is om dat plan op basis van ‘voortschrijdend inzicht’ alsnog af te wijzen.
     
De fractie van de PvdA in de deelgemeente stelde onlangs al vragen over de lucht­kwaliteit. Wethouder Bolsius beloofde in februari van dit jaar dat er geen sloopvergunning zou worden afgegeven als er niet aan de milieuregels wordt voldaan. In september zou het bestemmings­plan voor Nieuw Crooswijk in de deelraad van Kralingen-Crooswijk worden besproken, maar deze behandeling is uitgesteld omdat nog wordt gewacht op onder meer gegevens over het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit van afgelopen augustus. Ook de inspraak­reacties zijn nog niet allemaal verwerkt. Het voorstel van het dagelijks bestuur is nu een extra commissie­vergadering over het bestemmingsplan Nieuw Crooswijk te beleggen.

 

Zie voor informatie over het onderzoek van Milieudefensie: www.milieudefensie.nl.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk