De Crooswijker, oktober 2005, nr.171

 

Luchtkwaliteit in Nieuw Croos­wijk zou beter kunnen

 

De Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) heeft een onderzoek laten verrichten naar de milieuomstandigheden in Nieuw Crooswijk, vooral met oog op de toekomstige nieuw­bouw­plannen. 

Een dergelijk onderzoek is tegenwoordig verplicht en de resultaten zijn straks ook een apart onderdeel van het bestemmings­plan.

De milieu­eisen spitsen zich behalve op bodem en water toe op luchtkwaliteit en geluid. Om met het laatste te beginnen, bij overschrijding van de maximaal toelaatbare grenswaarde is om te bouwen toestemming nodig van de provincie. Ervaring leert dat die toestemming meestal (negen van de tien keer) wordt gegeven. Tegen dat besluit kunnen burgers wel bezwaar maken (procedure). Iets ingewikkelder ligt het met de luchtkwaliteit en dan met name fijn stof en Stikstofoxide. Er worden twee normen gehanteerd, jaargemiddelden en 24-uurs­gemid­delden. De norm voor de jaargemiddelden worden nergens overschreden. De 24-uurs gemiddelden overschrijden op dit moment in sommige straten de norm. Schattingsberekeningen leren dat in 2010 en 2015 de 24-uurs­gemiddelden in alle straten van Nieuw Crooswijk wel eens overschreden zouden kunnen worden. Medewerkers van dS+ V verwachten niettemin dat de luchtkwaliteit geen belemmering zal vormen voor de uit­voering van het Masterplan Nieuw Croos­wijk. Maar ook hier kunnen burgers een proce­dure starten, tot aan de Raad van State aan toe desnoods; om de bouwplannen op zijn minst aangepast te krijgen aan de milieu-eisen, die de voorbije jaren alleen maar scherper zijn geworden.

Milieudefensie publiceerde recentelijk een 'zwarte lijst' van de 200 smerigste straten in Nederland. In Nieuw Croos­wijk is het slecht gesteld met de lucht­kwaliteit. Als vieste straten kwamen uit de bus: Boezem­laan, Nieuw Croos­wijkse­weg, Nieuwe Boezem­laan , Rust­hof­laan en Croos­wijkse­weg.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk