Milieudefensie, oktober 2005


Vuile projecten


Bewoners van Crooswijk verzetten zich met hand en tand tegen sloop- en herbouwplannen in de wijk. In hun ogen zijn veel van de huizen nog veel te goed om te slopen; ze pleiten voor een andere herinrichting van de wijk. De gemeente wil de sloop en herbouw beginnen bij het zogenoemde klein Trapezium, een stukje van de wijk. Wethouder Bolsius heeft toegezegd dat, als de verbouw van het klein Trapezium niet kan doorgaan, dan het gehele plan voor de wijk wordt veranderd.
Het klein Trapezium ligt tegen een van de vieste kruispunten van Nederland aan (waar de Boezemlaan, Nieuwe Boezemlaan en Nieuwe Crooswijkseweg samenkomen). De gemeente wil er flats voor 55-plussers neerzetten op dertig meter van de weg, met het balkon naar het kruispunt. Ouderen zijn extra gevoelig voor luchtvervuiling. Omdat de luchtkwaliteit op het kruispunt abominabel is en door de sloop en herbouw van het zogenoemde klein Trapezium de luchtkwaliteit verslechtert, krijgt de gemeente er een harde dobber aan bij een rechter goedkeuring van de plannen te krijgen.

Meer informatie over Rotterdam (Bron: Milieudefensie)

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk