Algemeen Dagblad, 3 oktober 2005

EDWIN CORNELISSE

 

Grote bijeenkomst over slooppplannen op 14 november

De samenwerkende bewonersorganisaties in Rotterdam hebben de handen ineengeslagen. Ze houden op maandagavond 14 november een congres in Zalencentrum Engels. Bewoners, politiek en corporaties zijn uitgenodigd. Met de bijeenkomst willen de bewoners­organisaties een totaal­beeld geven van de omvang van de Rotter­damse sloop­operatie én tegelijker­tijd invloed uitoefenen op de verkiezings­programma’s van de politieke partijen.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk