Cobouw: 4-11-2005


Kamer ziet niets in nieuwe luchtwet

 Volgens de VVD leidt de nieuwe wet voor de luchtkwaliteit tot een ‘enorme bureaucratische rompslomp’. “Het wordt een circus. Niemand ziet het zitten”, aldus VVD-kamerlid P. de Krom.

Met de VVD hebben ook PvdA en GroenLinks grote bezwaren tegen de manier waarop Van Geel de Wet milieubeheer wil aanpassen, zodat de afzonderlijke bouwprojecten niet meer per definitie vastlopen op de Europese luchtnormen. PvdA en GroenLinks voelen er helemaal niets voor om met een wetswijziging ruimte te creëren voor bouwprojecten. De partijen vinden dat het kabinet veel verdergaande maatregelen moet nemen om de luchtvervuiling terug te dringen, zodat Nederland wel aan de Europese normen kan voldoen.
Kern van de plannen van Van Geel is dat er een nationaal programma komt waarin maatregelen die Rijk, regio’s en gemeenten nemen om de luchtvervuiling terug te dringen, worden afgestreept tegen bouwprojecten die juist leiden tot meer vervuiling. Hoe meer maatregelen er komen, hoe meer milieuruimte er ontstaat om vervuilende projecten toch door te laten gaan.
Volgens het voorstel van Van Geel zal het Rijk de regie in handen nemen en per regio besluiten welke bouwprojecten die nu dreigen vast te lopen op de luchtnormen alsnog van start kunnen gaan. Het voorstel van Van Geel, feitelijk een geheel nieuwe juridische planfiguur, ligt nu voor advies bij de Raad van State. De staatssecretaris verwacht dat het hoogste adviesorgaan nog deze maand een oordeel geeft over het plan.

Onbegaanbaar
Op basis van diverse publicaties in de media over de nieuwe wet trekt de VVD de voorlopige conclusie dat Van Geel voor een onbegaanbare weg kiest. “Als ik lees dat de wet betekent dat iedereen, van Tietsjerkstradeel tot Venlo plannen moet maken en die naar Den Haag moet sturen, waar Van Geel als grote regisseur gaat beslissen waar wel en waar niet iets mag, dan geloof ik niet dat we op de goede weg zijn. Het wordt een bureaucratisch circus van heb ik jou daar, een kermis. Die normen zijn al erg genoeg, we moeten het niet nog erger maken”, aldus De Krom. Een groot bezwaar voor de VVD is ook dat Van Geel kiest voor een centralistische aanpak. “Dit druist in tegen het beleid om zoveel mogelijk decentraal te regelen. We moeten juist van dat centralisme af.”
De Krom zal volgende week tijdens de begrotingsbehandeling van VROM duidelijk maken dat de VVD “zeer sceptisch” is. Het zit de liberalen dwars dat Nederland bezig is een “hele bureaucratie op te tuigen” om uit de voeten te kunnen met de Brusselse normen . “Het buitenland doet dit toch ook niet?”, aldus De Krom . De berekeningen waaruit blijkt dat Nederland ondanks alle maatregelen ook op de langere termijn niet aan de normen kan voldoen, is voor de VVD reden te meer om op de rem te trappen. “Het meeste effectieve is bronbeleid, maar in Brussel gebeurt al jarenlang niks. Ik kan niet uitleggen waarom ik hier voor een wet moet stemmen, terwijl ik weet dat we de doelstellingen niet halen”, aldus De Krom.
Het idee van VROM-minister Dekker om toetsing aan de luchtnormen achterwege te gaan laten bij woningbouwprojecten van een geringere omvang, tot 2000 woningen, spreekt het kamerlid wel aan. De VVD vindt dat Dekker en Van Geel beter moet kijken naar een algehele ontkoppeling van bouwprojecten en de ruimtelijke ordening. De Krom verlangt van Van Geel duidelijkheid over de “plussen en minnen” van ontkoppelen. “Waarom is het in Nederland zo’n probleem om die koppeling los te laten en in het buitenland niet? Van Geel roept van alles, ik wil feiten.”
Regeringsfractie CDA heeft teleurgesteld gereageerd op de opstelling van de VVD. “De VVD schiet een wetsvoorstel af voordat het er is en doet dat zonder met een alternatief te komen.” Niks doen, is het slechtste wat we kunnen doen”, aldus CDA-kamerlid S. Spies.

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk