Cobouw: 4-11-2005


Nieuw vonnis rechter treft bouw zwaar

 Een Rotterdamse rechter heeft met een vorige week uitgesproken vonnis “de bouw in een diepe crisis gestort”. De rechtbank veroordeelde de gemeente Capelle aan den IJssel tot het doen van een onderzoek naar luchtkwaliteit bij een wegverbreding, terwijl de plannen voor die werkzaamheden dateren van vóór het Besluit luchtkwaliteit (BLK).

Een inwoner van Capelle aan den IJssel eiste in een kort geding dat de gemeente werkzaamheden aan een wegverbreding voor zijn deur stillegt, totdat er een onderzoek is uitgevoerd naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit van die verbreding. Hij stelde zich daarbij op het standpunt dat de verbreding van de weg onder het bestemmingsplan uit 1998 valt. En bij het vaststellen van dat bestemmingsplan is nooit onderzocht wat de effecten van toename van wegverkeer zijn op de luchtkwaliteit. Plannen toetsen aan het BLK is volgens de inwoner verplicht.
De advocaat van de gemeente stelde echter dat Capelle aan den IJssel nooit aan die verplichting kon voldoen omdat het bestemmingsplan immers van vóór het Besluit luchtkwaliteit stamt.
De rechter stelde de bewoner in het gelijk en draagt Capelle aan de IJssel nu alsnog op een onderzoek te starten naar de effecten van de wegverbreding op de luchtkwaliteit. De werkzaamheden hoeven niet te worden stilgelegd, omdat de rechtbank oordeelde dat de gevolgen daarvan té verstrekkend zijn.
Toch heeft de rechterlijke uitspraak wel degelijk andere verstrekkende gevolgen, betoogt mr. R. Bäcker, advocaat bij Loyens en Loeff. “De Nederlandse bouwsector stevent door deze uitspraak af op een diepe crisis. En ook gemeenten worden zwaar getroffen.”

Luchtnormen
Bäcker wijst op het gedeelte in het vonnis waarin de rechtbank stelt dat de fysieke uitvoering van het werk juridisch gezien kan worden als ‘feitelijk handelen’ en het ‘uitoefenen van bevoegdheden’. “Daarom moet de gemeente voldoen aan artikel 7 van het Besluit luchtkwaliteit; een onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Maar de rechtbank zegt tegelijkertijd dat íeder handelen van overheden getoetst moet worden aan de luchtnormen,” stelt Bäcker. “Toetsing aan een bestemmingsplan alléén is niet langer voldoende. Veel bouwprojecten zullen hierdoor niet kunnen doorgaan,” vreest hij.
Het vonnis van de Rechtbank Rotterdam heeft desastreuze gevolgen voor de Nederlandse bouwsector zegt de advocaat. “Onherroepelijke bestemmingsplannen leveren niet langer zonder meer een bouwtitel op. Overheden zullen alsnog moeten toetsen of aan de normen voor de luchtkwaliteit zal worden voldaan, terwijl eigenlijk bij voorbaat vaststaat dat dit niet het geval is. Nog meer bouwprojecten zullen hierdoor geen doorgang kunnen vinden.”

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk