Naam :   Wachtwoord:

Crooswijk Nieuws
Laatst gewijzigd: 22 september 2011


Zoeken op de site van de FBNC powered by FreeFind

Lees hier de statuten van de FBNC PDF (PDF formaat, 57kB)

Sympathisant worden?      Fijn Stof      Protestkaartenactie

Foto's van de woningen die dankzij het "Masterplan" gesloopt dreigen te worden

Nieuwsbrief nr. 23 (sept. 2011)      Commissie van Wijzen ondersteunt de Nieuw Crooswijkers

1 2 3 (21) Volgende >> 

Onderzoek naar woningaanbod wijst uit: Goedkope woningvoorraad slinkt snel 
(10 december 2012 / januari 2013: Woonbond / Woonbondig)

Een belangrijk punt voor het behoud van het huidige Nieuw Crooswijk is de voorraad van goedkope of eigenlijk betaalbare woningvoorraad. Een onderzoek van de Woonbond wijst uit dat het aanbod snel slinkt.
Voor woningzoekenden die op zoek zijn naar een goedkope huurwoning zijn het nare tijden. Nog slechts 8 procent van de woningen die door woningcorporaties worden aangeboden heeft een huur onder de 366,-. In de regio Amsterdams is dat zelfs nog maar 3 procent. Het aanbod geliberaliseerde woningen stijgt, met name in de Randstad. In Amsterdam bestaat het wekelijkse aanbod van corporaties inmiddels gemiddeld voor de helft uit geliberaliseerde woningen. Dit blijkt uit een onderzoek van de redactie van Woonbondig.
Lees verder >>
http://www.woonbond.nl/

‘Rijk woont bij rijk, arm bij arm. So what?’ 
(Woensdag 12 december 2012: NRC)

Eén van de argumenten om Nieuw Crooswijk te slopen is het idee dat er teveel mensen met een laag inkomen wonen. Vervanging door dure woningen en daarmee mensen met een hoger inkomen zou de wijk ten goede komen. Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing denkt hier anders over.
Mensen met lage inkomens wonen vaak bij elkaar, maar erg is dat niet. De kwalijke invloed van ‘probleemwijken’ op bewoners is onbewezen.
Maarten van Ham is professor ‘Urban Renewal’, verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij is geïnteresseerd in oorzaken en gevolgen van verhuis-en migratiemotieven, en vooral in buurteffecten.
Lees verder >>

Leegstand corporaties bij nieuwbouw koopwoningen 
(Donderdag 27 januari 2011: PropertyNL)

Bijna de helft van de corporaties die actief zijn op de koopwoningmarkt kampen met leegstand na oplevering. Circa 35% van de woningen gerealiseerd in de afgelopen twee jaar staat na oplevering leeg. Als grootste risico wordt dan ook het afzettempo genoemd. Dit blijkt uit de Investeringsmonitor woningcorporaties ontwikkeling koopwoningen van de Stec Groep.
Lees verder >>

Van sociale huur naar armenzorg 
(Vrijdag 16 mei 2008: André F. Thomsen)

Omdat de woningcorporaties nu al minder bouwen dan ze slopen en verkopen, zal de omvang van de sociale huursector steeds meer samenvallen met de omvang van de lagere inkomensgroepen, zal het huren van een sociale huurwoning steeds meer een kansarme keus zijn en zal de sector steeds meer marginaliseren tot armenzorg.
Lees verder >>

'Leefbaarheid oude wijken nauwelijks verbeterd door sloop' 
(Maandag 22 december 2008 - geplaatst op 21-1-2011: Nicis - bron: Universiteit Utrecht)

Veel na-oorlogse wijken bevinden zich in het proces van herstructurering, waarbij sloop als oplossing voor onder meer sociaal-economische achterstanden wordt gezien. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht concluderen echter dat sloop weinig effect heeft op de leefbaarheid van de wijk.
Lees verder >>

'Woningcorporaties slopen goedkope woningen' 
(Woensdag 2 december 2009 - geplaatst op 21-1-2011: De Volkskrant)

(Novum) - Het zijn vooral de corporaties in de grote steden, zoals Vestia, Ymere en Woonbron die goedkope woningen schrappen. Bewoners van de goedkope woningen moeten verplicht een vervangende woonruimte krijgen aangeboden, maar in de eigen buurt is vaak geen geschikte en betaalbare woning beschikbaar.
Lees verder >>

‘Armen niet gebaat bij gemengde buurt’ 
(Dinsdag 1 juni 2010: De Volkskrant)

De beleidsmakers zijn er vol van: in veel Nederlandse steden gaan flats met veel sociale woningbouw tegen de vlakte om plaats te maken voor koopwoningen die de middenklasse moeten lokken. In het actieplan voor de Vogelaarwijken wordt gesteld dat inwoners van dergelijke gesegregeerde ‘arme’ wijken er de relevante contacten en relaties missen. Als kansrijkeren en kansarmen bij elkaar in de buurt wonen, komen de kansarmen makkelijker een stapje hoger op de maatschappelijke ladder, is het idee.
Lees verder >>

Uitreiking ‘Ich bin ein Crooswijker’ oorkonde aan professor André Thomsen 
(Zondag 14 november 2010: Persbericht FBNC)

Dit weekend, zaterdag 13 november is de ‘Ich bin ein Crooswijker’ oorkonde uitgereikt aan professor André Thomsen. De hoogleraar heeft zich met andere experts ingezet voor het behoud van de huidige kwaliteiten van Nieuw Crooswijk en het afblazen van de sloopplannen. André Thomsen is lid van de comisssie van deskundigen die de bewoners ondersteunt bij hun inzet voor en het behoud van de huidige kwaliteiten in de wijk.
Lees verder >>

Nieuw Crooswijk rouwt om zijn kameraad John van Akeleien 
(Dinsdag 18 mei 2010: Persbericht FBNC)

Bij het beeld van oer-Crooswijker, de legende Bep van Klaveren zijn bloemen gelegd voor John Akeleien. Plotseling is hij overleden op 51-jarige leeftijd.
Lees verder >>

Genoeg ideeën voor die kale vlakte 
(16 januari 2009: AD Rotterdam)

Strand aan de Boezem, Anky of een kamelenrace
Nieuw Crooswijk ligt braak.En dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Er wordt niets meer gesloopt, uitverhuizingen zijn stilgelegd. De roep om 'iets tijdelijks' met de kale vlakte langs de Boezemweg te doen, wordt steeds luider.
Lees verder >>

Straatvoetbal of Dunya Festival op bouwterrein 
(16 januari 2009: AD Rotterdam)

Hoe je van een nadeel een voordeel maakt. Het ontbreken van een bestemmingsplan én de financiële crisis zorgen ervoor dat er bij de ontwikkeling van Nieuw Crooswijk 'pas op de plaats' moet worden gemaakt.
Maar dat betekent niet dat het uitgestrekte gebied in Crooswijk er langdurig onbenut moet bijliggen.
Lees verder >>

Brede School Crooswijk 'moeilijke bevalling' 
(Woensdag 10 oktober 2007: Maasstad,)

De Brede School op, het Paradijsplein moet het kloppend hart worden voor het nieuwe Nieuw Crooswijk. Maar vooralsnog is nog niets bekend over de eerste paal, die voor 1 januari 2008 de grond in zou moeten. De bouwgrond ligt er verlaten bij
Lees verder >>

Wethouder in conflict over stadsvernieuwing 
(Dinsdag 9 oktober 2007: AD Rotterdam)

De malaise met de stadsvernieuwing in onder meer Pendrecht heeft geleid tot een stevig conflict tussen wethouder Hamit Karakus (PvdA, woningbouw) en de woningcorporaties. Verschillende nieuwbouwprojecten in Rotterdamse wijken dreigen te mislukken omdat een overspannen woningmarkt de bouwprijzen omhoog drijft. De corporaties willen daarom financiële compensatie. Wethouder Karakus eist evenwel dat ze zich aan de afspraken houden
Lees verder >>

Vertraging nekt nieuwbouw 
(Zaterdag 6 oktober 2007: AD Rotterdam)

Pendrecht al slachtoffer van overspannen woningmarkt
Nieuwbouwprojecten in de hele regio dreigen in het slop te raken door de overspannen woningmarkt. Aannemers hebben zoveel werk dat nieuwbouwprojecten stilvallen. Het schrikbeeld van de stokkende stadsvernieuwing wordt al werkelijkheid in Pendrecht. De vrees is daar dat uit sloopwoningen vertrokken bewoners niet kunnen terugkeren naar hun wijk.
Lees verder >>

Woningstarters raken verder in de knel 
(Donderdag 5 juli 2007: AD Rotterdam / Binnenland)

Huizenprijzen: Zelf beginnende tweeverdieners krijgen soms geen lening meer.
Starters op de woningmarkt krijgen het moeilijk. Vooral in de Randstad wordt het probleem steeds nijpender. Daar is de situatie inmiddels zo, dat zelfs tweeverdieners met moeite aan iets fatsoenlijks kunnen komen.
Lees verder >>

1 2 3 (21) Volgende >> 

Crooswijk Nieuws: 24 november 2003 t/m 30 september 2004 (klik hier)

Wetenschappelijke onderzoeksrapporten


Powered by Flat News Article v1.0

Copyright © 2005 - 2006, Raymond Dam.