Nieuwsbrief

 

De nieuwsbrieven voortaan per email ontvangen?     Klik hier

Augustus/September 2011: Nieuwsbrief no. 23
Sloop ons niet verder! - Crooswijkers willen niet weg! - Hang de poster voor je raam en laat 'm lang hangen! - 7 september vanaf 19.30 uur naar het stadhuis
Nieuwsbrief no. 23 (PDF-formaat, 112 kB)

December 2010: Nieuwsbrief no. 22
Sloop en nieuwbouw in Nieuw Crooswijk - Bestemmingsplan Nieuw Crooswijk II - Nieuwbouw probleemwijk Amsterdam stopt - Uitreiking "Ich bin ein Crooswijker" oorkonde aan professor Andrť Thomsen - De FBNC wenst u een heel voorspoedig 2011
Nieuwsbrief no. 22 (PDF-formaat, 752 kB)

December 2009: Nieuwsbrief no. 21
Pop treedt af als penningmeeester - Nieuw Trapezium bijna voltooid - Verkiezing van een nieuw bestuur - Nieuw Bestemmingsplan Nieuw Crooswijk - Rotterdam stopt met onnodig slopen
Nieuwsbrief no. 21 (PDF-formaat, 1307 kB)

Mei 2009: Nieuwsbrief no. 20
Kralingen-Crooswijk en FBNC sluiten akkoord over Wandeloord
Nieuwsbrief no. 20 (PDF-formaat, 246 kB)

Oktober 2008: Nieuwsbrief no. 19
Niet de schuld van de FBNC dat Nieuw Crooswijk een "blunderput" dreigt te worden - Bewoners Rakstraat voor de rechter - FBNC hoopt op heropening dialoog over Nieuw Crooswijk  - FinanciŽle bijdragen
Nieuwsbrief no. 19 (PDF-formaat, 230 kB) 

April 2008: Nieuwsbrief no. 18
De Raad van State legt bom onder bestemmingsplan Nieuw Crooswijk - Bezwaren tegen de sloop hadden niet zo maar van tafel worden geveegd - FBNC hoopt op heropening dialoog over Nieuw Crooswijk  - FinanciŽle bijdragen
Nieuwsbrief no. 18 (PDF-formaat, 45 kB) 

Mei 2007: Nieuwsbrief no. 17
Waarom was FBNC zo tegen de sloop van het Klein Trapezium? - Waarom is FBNC zo boos? - Hoe dan ook: de FBNC gaat door met de strijd - De Raad van State  - Jennie Flantua houdt vol - ReŁnie voor alle Nieuw Crooswijkers - Ook bij de tegenpartij gaat niet alles van een leien dakje - Reserveboesem III - WBR-Districtshuurdersraad Noord "nieuwe stijl" - Winkeliers in Nieuw Crooswijk meer en meer in de problemen - FBNC vergaderingen
Nieuwsbrief no. 17 (PDF-formaat, 42 kB) 

November 2006: Nieuwsbrief no. 16
Voorlopig geen sloop van de Kop van het Klein Trapezium - Een nieuw FBNC-bestuur - Als het WBR u de huur wil opzeggen - Hoorzitting Gedeputeerde Staten - De FBNC heeft nog steeds geld nodig - WBR en de Nieuwe Unie - FBNC-vergaderingen
Nieuwsbrief no. 16 (PDF-formaat, 230 kB) 

Augustus 2006: Nieuwsbrief no. 15
Voorlopig geen sloop in de Rakstraat - Voorlopig geen sloop van het Klein Trapezium - Verkiezing nieuw FBNC-bestuur - De woningcorporaties negeren bewust hun soviale taak - Bedenkingen tegen kapvergunningen Huurdersraad WBR blijft onbereikbaar en onaanspreekbaar - De FBNC heeft nog steeds geld nodig - Burgerinitiatief FBNC-plan - 'Persberichten' van de OCNC
Nieuwsbrief no. 15 (PDF-formaat, 114 kB) 

Mei 2006: Nieuwsbrief no. 14
Protestmars donderdag 2 maart; Impressie van een Nieuw Crooswijkse - Hoe staan de zakan ervoor? - De FBNC heeft dringend geld nodig - Bezorgers voor de FBNC-Nieuwsbrief gezocht - Bestemmingsplan Nieuw Crooswijk - Oproep aan alle huurders met een tijdelijk contract - Rotterdamse gemeenteraadsverkiezing - Kappen van bomen in Nieuw Crooswijk - Algemene ledenvergadering FBNC - Maandelijkse vergaderingen FBNC
Nieuwsbrief no. 14 (PDF-formaat, 154 kB) 

februari 2006: Nieuwsbrief no. 13
Protestmars donderdag 2 maart - FBNC-bezwaar Rakstraat gegrond verklaard - FBNC bezwaar kapvergunning Paradijsplein - Gemeenteraadscommissie Fysieke Infrastructuur en Verkeer - Burgerinitiatief - Het WBR wil nu al huurders uit hun huis zetten - Wat stemt u op 7 maart?
Nieuwsbrief no. 13 (PDF-formaat, 660 kB) 

november 2005 : Nieuwsbrief no. 12
De kansen voor het behoud van Nieuw Crooswijk stijgen - "Smerige straten" in Nieuw Crooswijk - De FBNC presenteert een alternatief voor het Master-plan: het FBNC-Plan - Juridische werkgroep - Het WBR wil mensen nu al uit hun huis zetten - Ook de Rotterdamse PvdA is nu tegen de sloop van Nieuw Crooswijk - CDA-wethouder Bolsius houdt zich niet aan zijn woord, zoals de FBNC al vreesde - Congres over sloop op 14 november in Zalen-centrum Engels
Nieuwsbrief no. 12 (PDF-formaat, 128 kB) 

september 2005 : Nieuwsbrief no. 11
Alternatief plan voor Nieuw Crooswijk - Kom naar de informatieve inspraak-bijeenkomst - Socialistische Partij stelt vragen aan Rotterdams College van B&W - Actie "Luchtalarm over Nieuw Crooswijk"- Uitzending IKON "Wijken voor Rijken" - Herstructurering van Crooswijk kan op de bestuurlijke buik worden geschreven - Fel verzet in Schutterskwartier - PvdA ziet schaduw Europa boven Crooswijk hangen - Sloopbonus voor de directies van corporaties
Nieuwsbrief no. 11 (PDF-formaat, 481 kB) 

augustus 2005 : Nieuwsbrief no. 10
Bezwaarschrift tegen sloop Rakstraat 29a t/m 43 - Tweede-Kamerlid Staf Depla op bezoek in Nieuw Crooswijk - Wethouder Marco Pastors erkent ruiterlijk vůůr "bevolkingspolitiek" te zijn - Weigering van het WBR om FBNC als huurdersorganisatie te erkennen - FBNC houdt wethouder Bolsius aan zijn woord - FBNC eist overleg met de Centrale Huurdersraad WBR - FinanciŽle bijdragen voor de FBNC - De FBNC zet zich in voor alle Nieuw Crooswijkers
Nieuwsbrief no. 10 (PDF-formaat, 128 kB) 

juli 2005 : Nieuwsbrief no. 9
FBNC eist erkenning als huurdersorganisatie - Buurtfeest op het Paradijsplein - VROM-documentaire - VROM 56-stedencongres - Inspraak Voorontwerp Bestemmingsplan Nieuw Crooswijk - Enkele vragen en antwoorden over de herstructurering - FinanciŽle bijdragen voor de FBNC - De FBNC zet zich in voor alle Nieuw Crooswijkers !
Nieuwsbrief no. 9 (PDF-formaat, 36 kB) 

mei 2005 : Nieuwsbrief no. 8
Ludieke FBNC-actie: ĎNieuw Crooswijk een zelfstandige gemeenteí - Bezoek van vier leden van de Provinciale Staten aan Nieuw Crooswijk - Ludieke FBNC-actie: ĎBevolkings≠politiekí - Overleg tussen FBNC en OCNC - Buurtfeest in Nieuw Crooswijk - Leefbaar Rotterdam op bezoek in Nieuw Crooswijk - Gaat Ďfijn stofí in Nieuw Crooswijk roet in het eten gooien? - Huurliberalisatie van minister Dekker gaat misschien toch door - FinanciŽle bijdragen voor de FBNC - De FBNC zet zich in voor alle Nieuw Crooswijkers !
Nieuwsbrief no. 8 (PDF-formaat, 62 kB) 

maart 2005 : Nieuwsbrief no. 7
De gemeenteraad akkoord met Masterplan Nieuw Crooswijk - Blijf zitten waar je zit en verroer je niet!! - Bewoners van het Geuzenveld hebben gewonnen - FinanciŽle bijdragen voor de FBNC voortaan op giro 54.32.685 - Overleg tussen de OCNC en de FBNC - Aan de zijlijn, daar stonden wij! - De FBNC zet zich in voor ALLE Nieuw Crooswijkers ! - 
Nieuwsbrief no. 7 (PDF-formaat, 55 kB) 

januari 2005 : Nieuwsbrief no. 6
Nog meer FBNC-sympathisanten - Stichting FBNC een feit - FBNC-actie in het Stadhuis op 26 januari - Huiseigenaren steunen FBNC - Actie Tentenkamp voor stadsnomaden - Cadeautje van Croosje - Informatieavond 14 december 2004 - Giften aan de FBNC
Nieuwsbrief no. 6 (PDF-formaat, 39 kB) 

december 2004 : Nieuwsbrief no. 5
FBNC sympathisanten - Informatieavond voor alle Nieuw Crooswijkers - EuroparlementariŽrs op bezoek in Nieuw crooswijk - Buitengewone raadsvergadering van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk - De minister van VROM slaat helemaal door - Gemeenteraadscommissies op bezoek in Nieuw Crooswijk
Nieuwsbrief no. 5 (PDF-formaat, 80 kB) 

oktober 2004 : Nieuwsbrief no. 4
De eerste verhuizingen - Historisch Nieuw Crooswijk - FBNC: ook op de braderie! - Informatieavonden voor anderstalige Nieuw Crooswijkers - Hand in hand - Huisvestingsdebat in Bibliotheektheater - AIR-debat in Zaal de Unie - En dan nog dit.......
Nieuwsbrief no. 4 (PDF-formaat, 34 kB) 

september 2004 : Nieuwsbrief no. 3
Terugkoppeling vragen over Concept Masterplan Nieuw Crooswijk - Informatie bijeenkomst voor Turks sprekenden op 13 september - Informatie bijeenkomst voor Arabisch / Berber sprekenden op 27 september - Voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden bij verhuur door het WBR - Informatiekraam jaarlijkse braderie - Bouwteam - Posters - Rectificatie nieuwsbrief OCNC - Hart voor Nieuw Crooswijk en tegen onnodig slopen? Kom de FBNC versterken! 
Nieuwsbrief no. 3 (PDF-formaat, 127 kB)

juni 2004 : Nieuwsbrief no. 2
Wat is de FBNC - Wat wil de FBNC - Wat doet de FBNC - De rechten van de huurder bij sloop - Passende woning - Terugkeergarantie  
Nieuwsbrief no. 2 (PDF-formaat, 27 kB) 

mei 2004 : Nieuwsbrief no. 1
Wat is er nou allemaal aan de hand? - De plannen staan nog niet vast: doe nog geen toezeggingen! -  Onderzoek bouwteam: met Klein Trapezium is niks mis! - Hoe helpt u mee de sloop tegen te houden? - Zo wil het WBR de sloop aanpakken.  
Nieuwsbrief no. 1 (PDF-formaat, 24 kB)

 

 

Federatie Bewonerscomitťs Nieuw Crooswijk