Beheerder aanmelden

Crooswijk Nieuws
Laatst gewijzigd: 22 september 2011


Zoeken op de site van de FBNC powered by FreeFind

Lees hier de statuten van de FBNC PDF (PDF formaat, 57kB)

Sympathisant worden?      Fijn Stof      Protestkaartenactie

Foto's van de woningen die dankzij het "Masterplan" gesloopt dreigen te worden

Nieuwsbrief nr. 23 (sept. 2011)      Commissie van Wijzen ondersteunt de Nieuw Crooswijkers

<< Vorige (1) 18 19 20 (21) Volgende 

Huurhuizen vorig jaar meer gesloopt en minder gebouwd 
(16 december 2004: zibb.nl/bouw)

In 2003 zijn 11.640 huurhuizen gesloopt en slechts 10.710 huurhuizen gebouwd.
Woningcorporaties hebben vorig jaar flink wat meer huurhuizen gesloopt dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van Aedes, de koepel van woningcorporaties.
Lees verder >>
Bedrijfstakinformatie 2003: doorstroming niet op gang gekomen (17 december 2004: Aedesnet.nl)

Ontoelaatbare leningen, te weinig huizen 
(16 december 2004: NRC Handelsblad)

Dekker haalt uit naar woningcorporaties
Bijna negentig woningcorporaties verstrekken ontoelaatbare leningen aan eigen personeelsleden en andere bedrijven of bouwen luxe woningen voor eigen financieel gewin.
Lees verder >>

Informatieavond voor alle Nieuw Crooswijkers 
(14 december 2004: FBNC)

Er zijn tolken aanwezig om ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar zegje kan doen.
Iedereen is welkom!
Aanvang 19.30 uur (de zaal gaat open om 19.00 uur)
Locatie: Wijkgebouw De Tamboer, Pijperstraat 37
Lees verder >>

Brief van de FBNC aan Minister Dekker (VROM) 
(9 december 2004: FBNC)

Betreft: Masterplan Nieuw Crooswijk
Lees verder >>
Brief van Minister Dekker aan de FBNC (2 maart 2005: VROM)

Minister Dekker bekijkt Masterplan Nieuw Crooswijk 
(1 december 2004: Begrotingsdebat VROM - Tweede Kamer der Staten-Generaal)

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft tegenover minister Dekker van Volkshuisvesting haar twijfels uitgesproken over het Masterplan Nieuw Crooswijk. Het SP-kamerlid Krista van Velzen deed dit tijdens het debat over de begroting van het ministerie van VROM. Over sloop en nieuwbouw merkte Van Velzen op dat de minister ‘nu wel kan zeggen dat het allemaal beter wordt’, maar dit voor de inwoners van Nieuw Crooswijk allerminst duidelijk is.
Lees verder >>

Brandbrief aan Rijk voor schonere lucht 
(25 november 2004: Bestuursdienst gemeente Rotterdam)

Het Rijk moet meer investeren in nationale en lokale maatregelen om de Rotterdamse luchtkwaliteit te verbeteren. De overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van Rotterdammers. Ook kunnen de geplande 3000 nieuwe woningen per jaar en overige ruimtelijke planontwikkelingen niet gerealiseerd worden in gebieden met een slechte luchtkwaliteit. Wethouder Van Sluis (Milieu) heeft dat in een brief aan staatssecretaris Van Geel van Milieu kenbaar gemaakt.
Lees verder >>

Brief aan de FBNC van de Heer drs. F.M. Erkens, bestuursvoorzitter Woning Bedrijf Rotterdam 
(24 november 2004: WBR)

Betreft: Bespreking WBR - FBNC
Het WBR weigert rechtstreeks te overleggen met de FBNC.
Lees verder >>

Commissies gemeente zelf op onderzoek in Nieuw Crooswijk 
(24 november 2004: Maasstad)

De deelgemeente Kralingen-Crooswijk mag dan sinds verleden week haar adviezen over de herstructurering van Nieuw Crooswijk op een rijtje hebben, voor de gemeente Rotterdam moet de finale besluitvorming nog plaats­vinden. De commissies Wijken en Buitenruimte en Fysieke Infrastructuur en Verkeer kwamen zich verleden week oriënteren op de situatie ter plekke. Behalve voorlichting van de OCNC werd ook gesproken met.vertegenwoordigers van de Federatie van Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC).
Lees verder >>

Minder betaalbare woningen door nieuw huurbeleid 
(19 november 2004: Persbericht VNG)

De VNG verwacht dat huurwoningen in betere buurten, populaire stadswijken en randgemeenten in de toekomst onbetaalbaar worden voor mensen met een laag inkomen. Minister Dekker (VROM) stuurt vandaag haar plannen voor een nieuw huurbeleid naar de Tweede Kamer. De minister stelt onder andere voor om landelijk voor 25% van de huurwoningen de huurbedragen vrij te geven. De WOZ-waarde van de woning is daarbij bepalend. De voorstellen van Dekker staan haaks op haar eigen beleid van een evenwichtige spreiding van betaalbare huurwoningen in de stad en de regio.
Lees verder >>
Rotterdam steunt nieuw huurbeleid minister Dekker
Woningcorporaties steeds rijker (11 december 2004: NRC Handelsblad)
Huurplannen gaan evenwicht in veel wijken verstoren (7 december 2004: Utrechts nieuwsblad)
Segregatie Rotterdam neemt af (25 november 2004: Trouw)
Wie huur niet kan betalen, moet op een houtje bijten (23 november 2004: Volkskrant)
Huurder kan straks geen kant meer op (23 november 2004: De Telegraaf)
Reactie van de PvdA-fractie over de mogelijke gevolgen van het nieuwe huurbeleid voor de 450 sociale huurwoningen die volgens het masterplan in Nieuw Crooswijk gebouwd zullen worden

Onderzoekers willen lage huur in plaats van sloop 
(17 november 2004: Rotterdams Dagblad)

'Niet investeren in baksteen, maar in mensen'
Steek geen geld in sloop en nieuwbouw, maar in het opknappen van de huidige gebouwen en in het versterken van de positie van de mensen die nu in de wijk wonen. Ofwel: investeer in mensen en niet in baksteen. Dit is de kern van het experiment dat adviseur stedelijke vernieuwing Emirto Rienhart, TU Delft hoogleraar Vincent Gruis en sociologe Johanna Veldman van de grond proberen te krijgen.
Lees verder >>

Beschuldiging van "bevolkingspolitiek" 
(16 november 2004: Rotterdams Dagblad)

"Welstandscommissie niet akkoord met sloop Nieuw Crooswijk"
De gemeentelijke welstandscommissie vindt dat er voorafgaand aan de planvorming over de toekomst van Nieuw Crooswijk eerst een bouwhistorische analyse had moeten plaatsvinden. Het gebied moet, volgens een uitgelekt commissie-advies, nu alsnog zorgvuldig worden gescand op de aanwezigheid van bijzondere bouwwerken en waardevolle stedelijke structuren. Onderzoek moet dan uitwijzen wat vanuit cultuur-historisch perspectief dient te worden beschermd. Besluitvorming over sloop- en nieuwbouw zou pas kunnen plaatsvinden na afronding van dat onderzoek.
Lees verder >>
Krantenknipsel (291 kB)

Extra Raadsvergadering 
(maandag 15 november 2004: Deelgemeente Kralingen-Crooswijk)

Openbare vergadering over het Masterplan Nieuw Crooswijk. Het dagelijks bestuur moet binnenkort aan het bestuur van de stad laten weten wat zij van het plan vinden. Een conceptbrief van het dagelijks bestuur aan de "stad" wordt op deze avond behandeld. Iedereen is welkom! Echter, in verband met brandveiligheidsvoorschriften is het aantal personen dat kan worden toegelaten in de raadzaal aan een maximum gebonden. Kortom; vol is vol.
Aanvang: 20.00 uur
Adres: Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Oostzeedijk 276
Reportage van Radio Rijnmond
U moet RealPlayer geïnstalleerd hebben om de reportage van Radio Rijnmond te beluisteren
Download hier de gratis RealPlayer
Lees verder >>
Bestuur deelgemeente akkoord met plan voor Nieuw Crooswijk (8 november 2004: Rotterdams Dagblad)
Oppositie roert zich in debat Nieuw Crooswijk (17 november 2004: Maasstad)
Behoud mooi Crooswijk (23 november 2004: De Ster)
Bewoners Crooswijk strijden tegen sloop (17 november 2004: Metro)
Berichten uit Nieuw Crooswijk (23 november: De Ster)
Wie hakt de knoop door? (november 2004: De Crooswijker)
Verslag van de openbare vergadering (Deelgemeente Kralingen-Crooswijk)
Bijlage standpunten fracties (Deelgemeente Kralingen-Crooswijk)
Foto's van de vergadering

Werkbezoek Europese fractie Verenigd Links 
(woensdag 10 november 2004: Nieuw Crooswijk)

De Europese fractie Verenigd Links krijgt een rondleiding door de wijk.
Lees verder >>
Ondersteuningsverklaring van de Europarlementariërs
Foto's van de wandeling door Nieuw Crooswijk
Links bezoek onder indruk van Crooswijk (11 november 2004: Algemeen Dagblad)
Europarlementariërs bezoeken Nieuw Crooswijk (19 november 2004: VNG Magazine)
Weblog Theo Cornelissen (SP): Europees Verenigd Links op bezoek

Huurbeleid desastreus voor middeninkomens 
(8 november 2004: Rotterdams Dagblad)

PvdA fel tegen afschaffen maximumhuurprijs
De plannen van minister Dekker om voor veel woningen de maximum­huur­prijs af te schaffen, zullen desastreus uitpakken voor de middeninkomens, verwacht PvdA-Kamerlid Depla. “Mensen die net te veel verdienen voor de huursubsidie moeten een huur­verhoging van 80 euro per maand gaan betalen. Als ze dat niet kunnen, moeten ze ver­huizen naar goedkopere woningen. Maar die zijn er niet.”
Lees verder >>

Werkbezoek PvdA 
(vrijdag 5 november 2004: Nieuw Crooswijk)

De (deel)gemeenteraadsleden van de PvdA gaan in gesprek met Frans Erkens (WBR bestuursvoorzitter), maken een wandeling door de wijk, praten na met de bewoners en houden een enquête.
Lees verder >>
Foto's werkbezoek PvdA

<< Vorige (1) 18 19 20 (21) Volgende 

Crooswijk Nieuws: 24 november 2003 t/m 30 september 2004 (klik hier)

Wetenschappelijke onderzoeksrapporten


Powered by Flat News Article v1.0

Copyright 2005 - 2006, Raymond Dam.